ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

затверджені на Вченій раді географічного факультету

протокол №9 від 19.03.2018 р.

Доктори філософії
 

    1. Спеціальність 106 "Географія"

 - Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів 

 - Економічна та соціальна географія

 - Геоморфологія та палеогеографія

 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

 - Географічна картографія

 - Біогеографія і географія грунтів  

   
   2. Спеціальність 103 "Науки про Землю"

 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія

 - Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія

   
   3. Спеціальність 242 "Туризм"

 - Туризм

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АСПІРАНТУРИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Докладніше дивитись тут *.pdf