Можливості працевлаштування 

Головна  Викладачі  Навчання  Історія  Наукові відомості  Випускники


Бакалавр географії є молодшим фахівцем широкого профілю, який може працювати вчителем географії у різних типах шкіл, співробітником служби зайнятості, лаборантом у вузах та експедиціях, техніком у науково-дослідницьких та проектних установах, продовжувати навчання з метою отримання дипломів спеціаліста та магістра.
Випускник із прикладної кваліфікації є кваліфікованим спеціалістом із питань регіонального соціально-економічного розвитку для роботи в науково-дослідницьких, проектних та прогнозно-планових державних і приватних установах, в обласних, районних і міських виконавчих структурах, в органах самоврядування, які здійснюють аналіз, прогноз та експертну оцінку проектів і схем розвитку територій; він також може продовжувати навчання в магістратурі.
Разом з тим випускники є висококваліфікованими викладачами географії для нових навчально-освітніх закладів - ліцеїв, коледжів, гімназій, багатокомплектних середніх школах із класами поглибленого вивчення географії, технікумах; може продовжувати навчання в магістратурі. Право на це дає високий рівень наукової, а також достатній рівень психолого-педагогічної підготовки, тривала педагогічна практика у базових і кращих школах м. Києва та інших міст України. З вересня 2002 р. відкрита спеціалізація – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Такі фахівці набувають умінь і практичних навичок при вирішенні практичних питань стосовно розміщення продуктивних сил з урахуванням певних закономірностей, принципів та факторів. Вони зможуть працювати в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України, міських, районних та обласних адміністраціях, в установах Міністерства аграрної політики України і Міністерства економіки України тощо.
Випускник магістратури кафедри зможе успішно працювати молодшим науковим співробітником у науково-дослідницьких, економістом - у проектних і прогнозно-планових установах, викладачем вузівської кафедри, займати управлінські посади і бути експертом у державних установах регіонального профілю, навчатися в аспірантурі, вести маркетингову діяльність
.