Головна  Викладачі  Навчання  Наукові відомості  Можливість працевлаштування  Історія 


Кафедру економічної та соціальної географії закінчили:

 • зав. відділом Інституту економіки природокористування і сталого розвитку проф., д.геогр.н. Степаненко А.В., проф. д.е.н. Куценко В.І.;
 • проф. регіональної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, д.геогр.н Фащевський М.І.;
 • проф. Київського національного університет будівництва і архітектури, д.геогр.н. Нудельман В.І.;
 • проф. Національного авіаційного університету, д.геогр.н. Дудник І.М.;
 • проф., д.геогр. н., заступник Директора Українського державного НДІ проектування міст «Діпромісто» Палеха Ю.М.;
 • директор Інституту післядипломної освіти Київського національного університету, к.геогр.н. Пересєкін В.М.;
 • декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, проф., д.е.н., член-кор. НАПН України Олійник Я.Б.;
 • зав. кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.геогр.н. Любіцева О.О.;
 • проф. д.геогр.н. географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Мезенцев К.В., Масляк П.О., Смирнов І.Г., Бейдик О.О., Гладкий О.В.;
 • проф., д.геогр.н. Інституту географії НАН України Гукалова І.В.;
 • начальник Управління Секретаріату Кабінету Міністрів України Красильщиков А.Л.;
 • проф. д.е.н. Стеченко Д.М.;
 • акад. НАН України, д.е.н., проф. Паламарчук М.М та ін.