Кафедра геодезії та картографії

Н а в ч а н н я

ОР «БАКАЛАВР» за освітніми програмами:

  «Картографія» (Галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 103 «Науки про Землю»)

 «Геодезія та землеустрій» (Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»);

 ОР «МАГІСТР» за освітніми програмами:

«Картографія» (Галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 103 «Науки про Землю»)

та «Землеустрій та кадастр» (Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»).

 Структура та  зміст навчальних планів: кафедра здійснює підготовку спеціалістів за навчальними планами, які передбачають обов'язкові гуманітарні та соціально-економічні дисципліни; фундаментальні загальнонаукові дисципліни; професійно-орієнтовані дисципліни та фахові дисциплін, що включають спецкурси та семінари, які забезпечують відповідний рівень підготовки бакалаврів та магістрів, навчальні та виробничі практики студентів.

Бакалавр Наук про Землю (Картографія)

Бакалавр геодезії та землеустрою

Обов’язкові навчальні дисципліни: іноземна мова, Університетські студії (Українська та зарубіжна культура, Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності, Соціально-політичні студії, Філософія); основи геоінформатики та програмування; основи наук про Землю; основи природничої географії; вища математика, основи ГІС; основи ДЗЗ; комп’ютерна графіка та картографічний дизайн; топографія; геодезія; загальногеографічне картографування.
Дисципліни вибору ВНЗ: цифрова картографія цифрове оброблення та дешифрування знімків, інженерна комп’ютерна графіка, тематичне картографування (природи та соціально-економічне), вища геодезія, супутникова геодезія, фотограмметрія.

Спеціалізація «Картографія»: картознавство та історія картографії, проектування та укладання карт, технологія видання карт, основи картографічного моделювання, ГІС і БД в картографії, ВЕБ-картографія, картографічний метод дослідження, математична картографія, топографічне картографування, матобробка та програмування, національна інфраструктура геопросторових даних, прикладні ГІС, інвестиційний аналіз та фінансово-економічна діяльність.

Спеціалізація «Геодезія та землеустрій»: історія земельних відносин, організація землевпорядних робіт, геодезичні роботи в землеустрої, основи землеустрою, основи кадастру (земельного та міського), формування інфраструктури території, формування інфраструктури території, основи ГІС в кадастрових системах, основи містобудування та планування, матобробка та програмування, національна інфраструктура геопросторових даних, прикладні ГІС, інвестиційний аналіз та фінансово-економічна діяльність.
Практики. Навчальна геодезична практика. Навчальна практика геофізичного циклу (геологічна, гідрологічна, метеорологічна, ґрунтознавча, біогеографічна). Навчальна топографо-геодезична. Навчальна практика з інформаційних технологій.

 Магістр Наук про Землю (Картографія)
Обов’язкові навчальні дисципліни: Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності; Професійна та корпоративна етика; Національна інфраструктура геопросторових даних; Прикладна фотограмметрія та ДЗЗ; Проектування карт спеціального призначення (навчальні картографічні твори, туристичні та навігаційні карти).
Дисципліни вибору ВНЗ: морська картографія з основами гідрографії; атласне картографування; картографічний метод дослідження (ГІС аналіз); ВЕБ-картографування; картографічна топоніміка; геосистемне картографування; сучасні геодезичні прилади; прикладна інженерна геодезія.
Спеціалізація «Картографія»: картографічне моделювання; тематичне картографування із застосуванням аерокосмічних методів; сучасні проблеми картографічної науки.
Практики. Виробнича практика з відривом від теоретичного навчання; Асистентська практика.

 Магістр геодезії та землеустрою (землеустрій та кадастр)
Обов’язкові навчальні дисципліни: Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності; професійна та корпоративна етика; Національна інфраструктура геопросторових даних; фотограмметрія та ДЗЗ в кадастрових системах; науково-дослідницький практикум з оцінки земельних ресурсів; земельне право; основи екологічного права; судова практика по вирішенню земельних справ.
Дисципліни вибору ВНЗ: управління земельними ресурсами та оцінка нерухомості; охорона земель та моніторинг; кадастр; містобудівний кадастр; цифровий кадастр; ГІС в кадастрових систем та муніципальні ГІС; сучасні геодезичні прилади; геодезичне забезпечення землевпорядкування.
Спеціалізація «ГІС у землеустрої та кадастрі»: GNSS/GPS-методи в землеустрої та кадастрі; землевпорядні вишукування та проекти; обробка землевпорядної документації та наповнення кадастру.
Практики. Виробнича практика з відривом від теоретичного навчання; Асистентська практика.