Кафедра географії України

 Завідувач кафедри - Уліганець Сергій Іванович 

Фізико-географ, доцент, кандидат географічних наук

тел. 521-33-72
 
 ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ
 
Створена 1.06.1995 на географічному факультеті Київського університету. Засновник і перший завідувач кафедри – д.геогр.наук, професор, чл.-кор. Академії педагогічних наук П.Г.Шищенко. З травня по кінець серпня 2000 р. кафедру очолювала д.геогр.наук, професор Л.Л.Малишева. Нині кафедру очолює д.геогр. наук, проф. О.Ю.Дмитрук. В межах кафедри сформована і діє наукова школа регіонгеоеколаналізу (засновник – проф. П.Г.Шищенко).

Одними з актуальних наукових напрямків, що розробляються викладачами і науковцями кафедри є конструктивно-географічні проблеми урбанізаційного та рекреаційного природокористування в Україні, проблеми стандартизації шкільної та вищої географічної освіти України та ряд ін. В межах цих напрямків виконуються держбюджетні теми за результатами яких видано монографії, розроблено державно-освітні стандарти. На кафедрі працюють досвідчені викладачі, cеред них: 3 професори, доктори географічних наук, 7 доцентів, кандидатів географічних наук та 5 асистентів, кандидатів географічних наук.

Кафедра активно підтримує міжнародні зв'язки із закордонними навчальними і науковими установами, закладами та організаціями. Бере участь у роботі Міжнародного географічного Союзу (Швейцарія, Німеччина, Сеул, Туніс) по лінії УГТ, співробітничає із географічними факультетами університетів: США, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Росії, Білорусі та ін. Налагоджені інтенсивні наукові і освітні зв'язки з університетами Італії. За активної участі викладачів кафедри здійснюється діяльність міжнародного загальноуніверситетського центру географії та культурних досліджень Італії “ІТАЛАМО”, де викладачами і студентами кафедри спільно з італійськими науковцями вирішуються проблеми вдосконалення і розвитку вищої освіти за напрямками географія та туризм, здійснюються наукові і навчальні стажування з поглибленим вивчення італійської мови, досліджуються проблеми розвитку національного туризму в Італії та Україні тощо.

За останні 5 років на кафедрі підготовлено понад 120 друкованих праць з них 5 монографій, 8 підручників, 11 навчальних посібників, 97 статей.

Серед них підручники: Шищенко П.Г., Удовиченко В.В., Аріон О.В., Олішевська Ю.А., Петрина Н.В. Фізична географія материків та океанів. Том І. Азія. – К., 2009; Шищенко П.Г., Удовиченко В.В., Гавриленко О.П., Олішевська Ю.А., Петрина Н.В. Фізична географія материків та океанів. Том ІІ. Європа. – К., 2010; Масляк П.О. Країнознавство. – К., 2008; Масляк П.О. Рекреаційна географія. – К., 2008; Дмитрук О.Ю, Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм. – К., 2008; Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Безпека життєдіяльності. – К., 2008. Федорищак Р.П. Загальне землезнавство. – К., 2008; Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України. – К., 2006.

Монографії: Олішевська Ю.А. Геоекологічне районування: теоретико методичний та практичний аспекти – К, 2009; Масляк П.О. Глобалізація світового господарства: геопросторовий вимір. - К, 2010; Масляк П.О. Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України – К, 2011. Загальна інформація Викладачі Навчання Студентам Наукові відомості Можливість працевлаштування Випускники Події в фото