Кафедра країнознавства та туризму

Н а в ч а н н я

Основні фахові дисципліни, що викладаються на кафедрі: географія населення і розселення, географія культури і релігії, географія рекреації та туризму, політична географія та географія світового господарства, теорія країнознавства, основи теорії географії світового господарства, географічне країнознавство, геологістика, історико-географічні основи формування політичної карти світу, глобальне та регіональне середовище господарської діяльності, міжнародний туризм, географія міжнародного ринку праці, міжнародні територіально-політичні системи, рекреаційно-туристичні ресурси, історія туризму, туризмознавство, туристичне краєзнавство, рекреалогія та рекреаційна географія, організація екскурсійних послуг, спортивний та оздоровчий туризм, географія послуг, організація туризму, сучасні інформаційні технології в туризмі, організація транспортних послуг, туристичне країнознавство, міжнародні організації в туризмі, технології обслуговування в туризмі, міжнародний туристичний бізнес, регіональна політика сталого розвитку в Україні, ринок туристичних послуг, спеціалізовані туристичні ринки, геоглобалістика, міжнародна логістика. 

Додаткові можливості навчання (курси, тренінги, семінари)
 

  • Центр іноземної мови (директор центру – д.геогр..н., проф.. Яценко Б.П., методист – Гаращенко А.А.) – створений 2008р. для того, щоб розширити можливості студентів з вивчення другої (третьої) іноземної мови
  • Туристичний Інформаційний Центр (ТІЦ), створений 2012 р. для практичної діяльності студентів спеціальності «туризмознавство». Діє як віртуальний ТІЦ, містить віртуальні екскурсії та туристично-країнознавчу інформацію про країни світу (наповнюється студентами)
  • Студентське екскурсійне бюро – створено за ініціативи студентів спеціальності «туризмознавство» при Українському географічному товаристві (2008 р.). Займається організацією студентських екскурсій (в межах практичних занять)
  • Ряд років діяли курси екскурсоводів (м.Київ та околиці) по удосконаленню методики роботи екскурсовода (на базі навчальної програми з відповідних курсів спеціальності «туризмознавство» - як підвищення кваліфікації)

 Співпраця з іншими навчальними закладами 

  • підписана 2013 р. і діє Угода про співпрацю і підготовку фахівців за магістерською програмою «Проектування та управління туристичними системами» з Університетом м. Мачарате (Італія). Здійснено два набори магістрів.
  • Підтримуються наукові контакти з Університетом Майямі (шт..Огайо), США з підготовки країно знавців. Щорічно приймаємо студентів на практику студентів з цього університету, які спеціалізуються по країнознавству – країни центральної та східної Європи
  • Підтримуємо наукові контакти з Ягелонським університетом (Польща), Економічним університетом (Варна, Болгарія), Каліфорнійським університетом (США), Академічним співтовариством М.Балудянського (Словаччина) та іншими зарубіжними навчальними та громадськими організаціями, фаховими виданнями
  • Підтримуємо постійні контакти з більшістю провідних ВНЗ України, які готують кадри для туризму (не менше 23) та з ВНЗ, які готують країнознавців (5)

 Навчальні практики по курсах

 Спеціальність «Туризмознавство»

1 курс - навчальна туристична топографо-ресурсна(5 тижнів), краєзнавча (2 тижні),  2 курс - маршрутна міжзональна (2 тижні), спортивно-туристична (3 тижні),  екскурсійно-музеєзнавча (2 тижні),  3 курс- виробнича практика (7 тижнів), 5 курс (спеціаліст) - переддипломна виробнича практика (8 тижнів),  5 курс (магістр) - науково-дослідницька практика з інноваційних методів та технологій в туризмі без відриву від теоретичного навчання (3 тижні), переддипломна практика (10 тижнів), 6 курс - асистенська практика(6 тижнів).

 Спеціалізація  «Політична географія та геополітика»

1 курс - навчальна загально-географічна практика (1 тиждень),  2 курс - навчальна географічна професійно-орієнтована практика (4 тижнів), 3 курс - Виробнича практика (7 тижнів), 5 курс - науково-дослідницька практика з політико-географічного країнознавства  без відриву від теоретичного навчання (3 тижнів), переддипломна практика (10 тижнів),  6 курс - асистенська практика (6 тижнів).