Навчальні курси, що читаються викладачами кафедри метеорології та кліматології

Предмет

Викладачі

Лекції Практичні, семінари

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Метеорологія доц. Паламарчук Л.В. доц. Паламарчук Л.В.
Метеорологія та кліматологія доц. Паламарчук Л.В. доц. Паламарчук Л.В.
Кліматологія доц. Затула В.І. доц. Затула В.І.
Синоптична метеорологія доц. Щербань І.М. доц. Щербань І.М.
Екологічна кліматологія ас. Шевченко О.Г. ас. Шевченко О.Г.
Основи агрометеорології: метеорологія доц. Паламарчук Л.В. доц. Паламарчук Л.В.
Геоінформаційні системи в гідрометеорології ас. Дворецька І.В. ас. Дворецька І.В.
Аналітична, фізична і колоїдна хімія: хімія атмосфери проф. Сніжко С.І. проф. Сніжко С.І.
Математичні методи в гідрометеорології проф. Прусов В.А. проф. Прусов В.А.
Прикладна математична статистика проф. Сніжко С.І. проф. Сніжко С.І.
Фізичні особливості суцільних середовищ доц. Затула В.І., ас. Шевченко О.Г. доц. Затула В.І., ас. Шевченко О.Г.
Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації проф. Сніжко С.І. проф. Сніжко С.І.
 Основи електроніки, автоматики та цифрової техніки ас. Круківська А.В.  ас. Круківська А.В.
 Безпека життєдіяльностіта охорона праці ас. Круківська А.В.   ас. Круківська А.В.
 Астрономія та методи аерокосмічних і гідрометеорологічних вимірювань доц.Олійник Р.В., ас. Круківська А.В.  доц.Олійник Р.В., ас. Круківська А.В.
 Геофізика та геофізична гідродинаміка проф. Прусов В.А.  проф. Прусов В.А.
  Інформатика з основами геоінформатики доц.Олійник Р.В., ас.Скриник О.Я.  доц.Олійник Р.В., ас.Скриник О.Я.
 Актуальні проблеми кліматології доц. Затула В.І. доц. Затула В.І.
 ГІС в гідрометеорології ас. Дворецька І.В. ас. Дворецька І.В.
 Авіаційна метеорологія доц. Тимофєєв В.Є. доц. Тимофєєв В.Є.
 Агрометеорологія доц. Щербань І.М. доц. Щербань І.М.
 Економіка гідрометеорологічного забезпечення господарства України ас. Шевченко О.Г. ас. Шевченко О.Г.

 Основи математичного моделювання і прогнозування гідрометеорологічних процесів

ас. Дворецька І.В. ас. ДворецькаІ.В.
 Особливості регіональних синоптичних процесів доц. Балабух В.О. доц. Балабух В.О.
 Фізика атмосфери доц. Талерко М.М. доц. Талерко М.М.
 Фізична океанологія ас. КруківськаА.В. ас. КруківськаА.В.
 Динамічна метеорологія проф. Прусов В.А. проф. Прусов В.А.
Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Atmospheric weather system доц. Тимофєєв В.Є. доц. Тимофєєв В.Є.
Динаміка глобального клімату доц. Затула В.І. доц. Затула В.І.
Довгострокові прогнози погоди проф. Мартазінова В.Ф. проф. Мартазінова В.Ф.
Глобальні зміни клімату та питання хімії атмосфери доц. Олійник Р.В. доц. Олійник Р.В.
 Екологічна експертиза і аудит ас. Шевченко О.Г.  ас. Шевченко О.Г.
 Загальна циркуляція атмосфери та океану ас. КруківськаА.В.   ас. КруківськаА.В.
 Кліматичні ресурси України доц. Щербань І.М.  доц. Щербань І.М.
 Методологія та організація наукових досліджень доц.Олійник Р.В.   доц.Олійник Р.В. 
 Мікрокліматологія доц. Затула В.І.   доц. Затула В.І.
 Моделювання воднотеплового режиму і продуктивності проф. Польовий А.М.  проф. Польовий А.М.
 Прикладна кліматологія доц. Олійник Р.В.   доц. Олійник Р.В. 
 Програмування в метеорології  доц. Талерко М.М.  доц. Талерко М.М.
Супутникова метеорологія доц .Кривобок О.А. доц. Кривобок О.А.
Урбометеорологія ас. Шевченко О.Г. ас. Шевченко О.Г.
Фізичні основи теорії клімату доц.Олійник Р.В. доц.Олійник Р.В.
Чисельні методи прогнозу погоди проф. Прусов В.А. проф. Прусов В.А.
Агрометеорологічні прогнози ас. Круківська А.В. ас. Круківська А.В.
Вплив океану на зміну клімату проф.Полонський О.Б. проф.Полонський О.Б.
Глобальні зміни клімату та питання хімії атмосфери  доц. Олійник Р.В.  доц. Олійник Р.В.
Міжнародні гідрометеорологічні дослідження доц. Олійник Р.В. доц. Олійник Р.В.
Науково-дослідницький практикум з синоптичної метеорології доц. Кульбіда М.І. доц. Кульбіда М.І.
Статистичний аналіз метеорологічних процесів і полів ас. Скриник О.Я. ас. Скриник О.Я.

Підготовка бакалаврів гідрометеорології здійснюється впродовж 4 років. Бакалаврат забезпечує вищу базову гідрометеорологічну та географічну освіту.

На основі освітньо-професійного рівня бакалавра впродовж ще одного року здійснюється підготовка спеціалістів, впродовж двох – магістрів. При цьому спеціаліст здобуває повну вищу освіту, яка дозволяє йому вирішувати професійні метеорологічні і кліматичні науково-освітні та інженерні задачі в різних галузях господарювання, охорони природи, освіти і культури.

Магістратура забезпечує поглиблене оволодіння науково-теоретичними проблемами метеорології та кліматології; уміння розв’язувати нові наукові, методичні, прикладні задачі. Магістри отримують фундаментальну природничо-наукову, соціально-економічну, гуманітарну, психолого-педагогічну та спеціальну підготовку, проходять асистентську практику і стажуються в наукових лабораторіях.

Навчальними планами підготовки фахівців відповідних рівнів передбачено проведення:

  • Теоретичного навчання (лекційні, семінарські, практичні заняття; самостійне навчання під контролем та консультацією викладача; курсові роботи)
  • Літніх навчальних і зимової навчально-виробничої практик.

 

Назва практики Час проведення       
Місце проведення практики Тривалість практики
Топографічна             ІІ сем.  с. Плюти, спортивно-оздоровчий табір «Мрія»     2 тижні  
Навчальна комплексна географічна ІІ сем.  Канівський заповідник 5 тижнів
Навчальна геофізична ІVсем.  Карадазька геофізична обсерваторія 5 тижнів

Зимова навчально-виробнича

метеорологічна

Vсем.

 Стаціонар географічного факультету «Ясеня»   в Карпатах

2 тижні
  • Виробничої (за спеціальністю), педагогічної та асистентської практик:
Назва практики Час проведення Місце проведення практики Тривалість практики
Виробнича (за спеціальністю)       VІ сем.

 Центральна геофізична обсерваторія та інші

підрозділи Гідрометеорологічної служби України

8 тижнів
Виробнича (за спеціальністю) VІІІ сем.  Гідрометцентр  8 тижнів
Педагогічна VІ сем. (спеціалісти)  Школи Києва  4 тижні
Асистентська Х сем. (магістри)  На кафедрі 4 тижні
  • Держаної атестації (державні іспити, захист кваліфікаційних бакалаврської, дипломної та магістерської робіт).

Магістри навчаються два роки. Після складання магістерського іспиту і захисту магістерської роботи випускникові магістратури присвоюється кваліфікація: «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія; менеджер; викладач географії».