РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІКИ І ПОЛІТИКИ

Історія        Наукові здобутки    

НДС  “Регіональних проблем економіки і політики” створений з ініціативи декана географічного факультету, члена-кореспондента НАПН України, професора, доктора економічних наук Ярослава Олійника відповідно до ухвали Вченої ради університету від 14 січня 2002 р. Наказом Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 04.02.2003 р. № 52-32 було затверджено Положення про науково-дослідну лабораторію «Регіональних проблем економіки і політики». Відповідно до нього, лабораторія створена у складі кафедри економічної та соціальної географії з метою дослідження актуальних наукових проблем суспільної географії, впровадження їх у навчальний процес та залучення викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до вирішення важливих наукових суспільно-географічних завдань.

Діяльність НДЛ “Регіональних проблем економіки і політики” пов’язана з проведенням економіко-географічних та соціально-географічних досліджень території різних ієрархічних рівнів (Україна, області, райони, окремі міста) з метою виявлення стану, просторових особливостей прояву та регіональної специфіки розвитку всіх сучасних процесів та явищ, виявлення існуючих диспропорцій та розробки заходів з оптимізації та більш ефективного розвитку, як території загалом, так і її окремих компонентів (господарство, населення, інфраструктура).

У цьому зв’язку діяльність лабораторії може бути спрямована на виконання не лише наукових задач з фундаментальної та прикладної тематик, а й вирішення конкретних прикладних завдань: обґрунтування і розробка конкретних управлінських та планувальних рішень для територій різних типів, підготовка програм розвитку галузей і територій, підготовка аналітичних записок і оглядів з широким використанням найрізноманітніших картографічних матеріалів, що дає можливість різносторонньо відобразити ту чи іншу проблему.

Методики і методики досліджень, якими володіють співробітники лабораторії, дозволяють виконувати важливі задачі не лише у сфері управління регіональним розвитком, а й для задач містобудування, аналізу розвитку споживчих і товарних ринків, здійснення регуляторної політики, формування стратегії розвитку окремих суб’єктів господарювання.

Серед основних напрямів досліджень:

  • Дослідження регіональних аспектів природно-техногенної та екологічної безпеки в Україні з використанням ГІС-технологій;
  • Дослідження просторових трансформацій міських територій України та розробка моделей їх модернізації та планування;
  • Дослідження процесів децентралізації та удосконалення адміністративно-територіального устрою в Україні.