Основні наукові публікації

      За тематикою досліджень НДС було отримано більше 20 патентів на корисні моделі. Авторами патентів виступає колектив у складі В.В. Онищука, О.Г. Ободовського та З.В. Розлача.
      Співробітники НДС приймають активну участь у міжнародних конференціях. Результати досліджень за виконаною тематикою за останні дванадцять років було опубліковано у майже 20 монографіях, понад 180 статтях і наукових звітах, зокрема:

МОНОГРАФІЇ

 • Ободовський О.Г. Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів (на прикладі річок України). – К.: Ніка-Центр, 2001. – 272 с.
 • Ромась М.І. Гідрохімія водних об'єктів атомної і теплової енергетики. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. – 532 с.
 • Мониторинг, использование и управление водными ресурсами в басейне р. Припять / под ред. М. Ю. Калинина и А.Г. Ободовского. – Минск: Белсєнс, 2003. – 269 с.
 • Ободовський О.Г., Ярошевич О.Є. Гідроморфологічна оцінка якості річок басейну Верхньої Тиси. – К.: СП «Інтертехнодрук», 2006. – 70 с.
 • Забокрицька М.Р., Хільчевський В.К., Манченко А.П. Гідроекологічний стан басейну Західного Бугу на території України. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 184 с.
 • Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра / за ред. В.К. Хільчевського. – К.: Ніка-Центр, 2007. – 184 с.
 • Національний атлас України. – К.: ДНВП «Картографія», 2007 / В.К. Хільчевський і О.І. Лук'янець співавтори гідрохімічних і гідрологічних карт – С. 181, 409, 410.
 • Водні ресурси та якість річкових вод басейну Південного Бугу / за ред. В.К. Хільчевського. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 184 с.
 • Гідроекологічний стан басейну річки Рось / за ред. В.К. Хільчевського. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 116 с.
 • Струтинська В.М., Гребінь В.В. Термічний і льодовий режими річок басейну Дніпра з другої половини ХХ ст. – К.: Ніка-Центр, 2010. – 196 с.
 • Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз). – К.: Ніка-Центр, 2010. – 316 с.
 • Руслові процеси річки Лімниця / за ред. О.Г. Ободовського, - К.: Ніка-Центр, 2010. – 256 с.
 • Гідроекологічний стан басейну Горині в районі Хмельницької АЕС / за ред. В.К. Хільчевського. – К.: Ніка-Центр, 2011. – 176 с.
 • Хільчевський В.К., Кравчинський Р.Л., Чунарьов О.В. Гідрохімічний режим та якість води Інгульця в умовах техногенезу. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 180 с.
 • Латориця: гідрологія, гідроморфологія, руслові процеси /Ободовський О.Г., Онищук В.В., Розлач З.В. та ін. – К. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» , 2012. – 319 с.
 • Управление трансграничным бассейном Днепра: суббассейн реки Припяти / под ред. А.Г. Ободовского, А.П. Станкевича и С.А. Афанасьева. – К.: Кафедра, 2012. – 447 с.
 • Шерстюк Н.П., Хільчевський В.К. Особливості гідрохімічних процесів у техногенних та природних водних об’єктах Кривбасу. – Дніпропетровськ: Акцент, 2012. – 263 с.
 • Human impact on the fluvial processes of Eurasian rivers. / Edited by M.Habel. Part II: River channel deformations. A. Obodovskiy, V. Onyschuk, Z. Rozlach, O. Konovalenko. Bydgoski Dom Wydawniczy MARGRAFSEN s.c., Poland, 2012. – 240 p.
 • Гідрохімічний режим та якість поверхневих вод басейну Дністра на території України / за ред. В.К. Хільчевського і В.А. Сташука. – К.: Ніка-Центр, 2013. – 256 с.
 • Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу / В.В. Гребінь, В.Б. Мокін, В.А. Сташук, В.К. Хільчевський та ін.: К.: Інтер-прес, 2013. – 55 с.