Історія    Співробітники    Наукові здобутки    Наукові публікації

Денисенко Олена Олександрівна

Монографії

 1. Процеси метрополізації: світогосподарський об'єкт. Інститут географії України. / О.О. Денисенко // Видавництво: Цифрова та широкоформатна поліграфія. СПД Нестроєвий А.І. », – 2012, –193с.;
Навчально-методичний комплекс:
 1. Авторська програма гуртка "Основи наукових досліджень з географії". / О.О. Денисенко // Інформаційно-методичний вісник. "Мала академія наук", – 2012, – С. 213-236.
Статті і тези конференцій:
 1. Київ та прилегла територія в системі центро-периферійної взаємодії. / О.О. Денисенко, Г.П. Підгрушний // К. УГЖ, – 2013, – Вип. 1(81), С.27-35.
 2. Етапи розвитку системи природокористування: теоретико-методологічні підходи, / О.О. Денисенко // Наук. збірник. "Економічна та соціальна географія"– 2013, – Вип. 58, С. 133-138.;
 3. Підходи до аналізу природно-техногенної безпеки та кількісні методи її оцінки. / О.О. Денисенко // Наук. збірник. "Економічна та соціальна географія"– 2014, – Вип. 61(2), С.291-297.

 Кононенко Олена Юріївна

Монографії:

 1. Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. / Я.Б. Олійник, С.І. Іщук, А.Л.Мельничук, та ін.// – К. Вид. «Обрії», – 2007, - 600с.;

Довідники:

2.   Заповідними стежками Карпат. / Я.Б. Олійник, А.Л. Мельничук, О.Ю. Кононенко // – К. Вид. «Знання», – 2007, – 53с.;

 1. Заповідними стежками Полісся / Я.Б. Олійник, А.Л. Мельничук, О.Ю. Кононенко // – Вид. «Знання», – 2007, – 47с.;

Статті і тези конференцій:

 1. 3. Вдосконалення управління природно-техногенною безпекою на регіональному рівні / Я.Б. Олійник, А.Л. Мельничук, О.Ю. Кононенко //       Наук. збірник. "Економічна та соціальна географія" – 2009. – Вип.57– С. 360-365.;
 2. Стан та напрямки підвищення рівня природно-техногенної безпеки Північно-Східного району. / О.Ю. Кононенко // Наук. збірник. "Економічна та соціальна географія" – 2009. – Вип. 57– С.150-157.;
 3. Суспільно-географічний підхід до виявлення регіональних відмінностей у рівнях природно-техногенної безпеки. / О.Ю. Кононенко, А.Л. Мельничук, //       Наук. збірник. "Географія та сучасність" – 2009. – Вип.24– С. 243-254.

 

Кривець Ольга Олександрівна

Монографії:

 1. Гендер і географія в Україні. / Н.І. Мезенцева, О.О. Кривець // К. Вид. «Обрії», – 2013, – 194с.;

Статті і тези конференцій:

 1. Gender Ratio in Labor Market of Ukraine. / Н.І. Мезенцева, О.О. Кривець // К. Географія і сучасність, – 2013, –№ 8, С 47-55.;
 2. Гендерні аспекти демографічних процесів в регіонах України / Н.І. Мезенцева, О.О. Кривець // К. Часопис соціально-економічної географії, – 2011, –№ 10, С. 96-101.;
 3. Регіональний аналіз гендерних аспектів соціальних негараздів України. / О.О. Кривець // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія, – 2012, –№ 27, С.162-168.

 

Мельник Людмила Вікторівна

Монографії:

 1. Методичний комплекс з навчальної дисципліни «Регіональна економіка». /       Л.В.Мельник, С.І. Уліганець // Ірпінь, ВІЦ національного університету ДПС України, – 2012, – 346с.;
 2. Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області. / Я.Б.Олійник, Л.В.Мельник // К. Вид. «Обрії», – 2011, – 188с.;

Навчальні посібники:

 1. Методичні рекомендації щодо підготовки курсових робіт «регіональна економіка» для підготовки бакалаврів галузі знань «Економіка та підприємство». Навчально-методичний комплекс. / Л.В.Мельник, С.І. Уліганець // Ірпінь, ВІЦ національного університету ДПС України, –2012, – 42с.;

Статті і тези конференцій:

 1. The importance of the lost attraction sin the tourism sphere of Kyiv / Л.В.Мельник, С.І.     Уліганець, К.А. Хоменко // Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski , – 2014, – Вип.1, С. 44-47.;
 2. Аналіз підходів і основних методів оцінки природно-техногенної безпеки в публікаціях іноземних дослідників / Л.В. Мельник, О.О. Кривець, І.Ю.Гулейчук // Наука і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. Драгоманова – 2014, – №19, С. 60-65;
 3. Природно-техногенна безпека як об’єкт суспільно-географічного дослідження. / Л.В.Мельник, Т.В. Мельник // К. «Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції», – 2014, – Вип. 1, С. 31-33.

 

Мельничук Анатолій Леонідович

Монографії:

 1. Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. / Я.Б. Олійник, С.І. Іщук, А.Л.Мельничук, та ін.// – К. Вид. «Обрії», – 2007, - 600с.;

Довідники:

2.   Заповідними стежками Карпат. / Я.Б. Олійник, А.Л. Мельничук, О.Ю. Кононенко // – К. Вид. «Знання», – 2007, – 53с.;

 1. Заповідними стежками Полісся / Я.Б. Олійник, А.Л. Мельничук, О.Ю. Кононенко // – Вид. «Знання», – 2007, – 47с.;

Статті і тези конференцій:

 1. Use of territorial identity markers in geographical researches. /А.Л.Мельничук, М.О. Растворова, О.М. Гнатюк // «SCIENTIFIC ANNALS OF „ALEXANDRU IOAN CUZA” UNIVERSITY OF IAŞI», – 2014, – Вип. 40, С. 157-184.;
 2. Прогнозування стану природно-техногенної безпеки регіонів України. / А.Л. Мельничук // Наук. збірник. "Географія і сучасність" – 2010. – Вип.24 – С. 83-89.;
 3. Розвиток території Білогородського району Хмельницької області на визначених історико-географічних зрізах. / А.Л. Мельничук, Т.В. Мельник, В.В Шуляр // Наук. збірник. "Економічна та соціальна географія" – 2014. – Вип. 61(1). – С. 216-224.

 

Онищенко Марія Григорівна

Навчальні посібники:

 1. Загальна географія, атлас для шостого класу. – ПрАТ „Інститут передових технологій“, –2014. – 32 с;
 2. Морська картографія з основами гідрографії (Методичні вказівки до виконання практичних робіт). –Вид. КНУ ім. Т. Шевченка, – 2014. – 14с.;
 3. Фізична карта півкуль, 1:26 000 000. – ПрАТ „Інститут передових технологій“, 2014. – С.15-16.

Статті і тези конференцій:

 1. Картографування телекомунікаційних систем України: теоретико-методичні основи, практична реалізація: автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.12 „Географічна картографія“/ М. Г. Онищенко. – К., 2006. – 20 с.
 2. Методологические основы картографирования телекоммуникаций / Т. И. Козаченко, М.Г. Онищенко // География и природные ресурсы. – 2007. – № 2. С. 26 – 33.

 

Орещенко Андрій Васильович

 1. Геоінформаційне 3D-моделювання – новітня технологія географічних досліджень / А.В. Орещенко // Вісник геодезії та картографії. – 2012. – № 5. – С. 36-38;
 2. Організація роботи над Атласом клімату і водних ресурсів України / А. В. Орещенко // Часопис картографії. – 2014. – Вип. 11. – С. 106-114;
 3. Створення довідково-аналітичної геоінформаційної систем природних і техногенних надзвичайних ситуацій / А. В. Орещенко // Економічна та соціальна географія. – 2014. – Вип. 2 (70). – С. 297-305.

 

Філозоф Роман Сергійович

 1. GIS as tool for nuclear accident remediation actions at Chernobyl / Р.С. Філозоф, О.М.Селезньов, ін. // Esri Europe, Middle East, and Africa User Conference. – 2013. – Вип. 1. – С. 9-11.
 2. Електронні формати цифрових картографічних моделей як графічні бази картографічних даних . / Р.С. Філозоф. // Геодезія і картографія. – 2011.- Вип. 3. – С. 65-69.
 3. Моделювання просторово розподілених динамічних систем із застосуванням геоінформаційної технології ESRI / Р.С. Філозоф, Л.В. Панасюк // Ученые записки Таврического наионального университета им. В.И.Вернадского ­– 2012. – Вип. 64. – С. 61-79