Гродзинський Михайло Дмитрович

Фізико-географ, завідувач кафедри фізичної географії та геоекології, доктор географічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України


Народився 1957 р. в Києві, закінчив з відзнакою кафедру фізичної географії географічного факультету 1979 р. Після проходження тут аспірантури захистив кандидатську дисертацію (1983 р.). З 1983-1988 рр. працював в лабораторії ландшафтної екології науково-дослідної частини географічного факультету, в якій пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії. Організував та керував численними експедиціями в багатьох куточках України та за її межами - від Грузії до Паміру, Сахаліну та Курильських островів. З 1989 р. - доцент, а з червня 1995 р. - професор та завідувач кафедри фізичної географії та геоекології.2010 року був обраний членом-кореспондентом Національної академії наук України.

Наукові інтереси лежать у сфері ландшафтної екології. Ним написаний перший у слов'яномовних країнах університетський підручник з цієї дисципліни, розроблений ряд теоретичних положень та концепцій ландшафтної екології, які здобули широке визнання. М.Гродзинський обґрунтував концепцію множинності форм стійкості ландшафтів та систему показників її кількісного оцінювання. На основі цієї концепції з'ясовані механізми забезпечення та порушення стійкості геосистем, ландшафтних територіальних структур різних типів та ландшафтних меж і екотонів. Ним розроблені метод ландшафтно-екологічного прогнозування на основі матриць Маркова, методи визначення допустимих норм антропогенних навантажень на ландшафти та екосистеми, критерії та методи визначення ступеня критичності станів ландшафтів, оцінки імовірності та втрат від екологічних ризиків.
В останні роки наукові розробки М.Гродзинського пов'язані з проблемами сталого розвитку, ландшафтного різноманіття та укладання ландшафтної карти України.

За ініціативою М.Гродзинського створена Українська асоціація ландшафтних екологів, головою якої він є. Він приймає активну участь в міжнародних проектах та міжнародних експертних групах. Представляв уряд України на міжурядовій нараді Ради Європи з Європейської ландшафтної конвенції, проводив дослідження в Кембриджському університеті (Англія), Університеті Дартмус, (США). Читав лекції в університетах Європи, США, Південної Кореї.

Автор декількох наукових монографій, серед яких найбільш широке визнання отримали "Ландшафтно-екологічне обґрунтування меліоративного природокористування" (1993 р.), "Основи ландшафтної екології" (1993 р.), "Стійкість геосистем до антропогенних навантажень" (1995 р.), "Пізнання ландшафту: місце і простір у 2-х томах" (2005 р.).

Викладає курси: "Основи ландшафтної екології", "Біологічне та ландшафтне різноманіття", "Геоекологічні основи сталого розвитку" та ін.