Самойленко Віктор Миколайович
професор кафедри фізичної географії та геоекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор

Curriculum vitae
 

Сфера діяльності - теорія та прикладні дослідження в географії та геоекології, включаючи геоінформаційне моделювання динаміки та стійкості геосистем різного типу для їхньої еколого-економічно збалансованої реабілітації, створення екомереж і оптимізації моніторингу довкілля; підготовка монографій і навчальної літератури геоекологічного спрямування, у т.ч. для міжнародного екологічного співробітництва.

Автор нового наукового напряму в геоекології - гідроінвайронментології. Науковий керівник багатьох науково-дослідницьких проектів, які розроблялися за національними та міжнародними науково-технічними екологічними програмами. Серед результатів його проектів - інформаційна система еколого-економічної оптимізації експлуатації дніпровських водосховищ з елементами ГІС, ГІС стану геосистем довкілля в північному регіоні України, елементи стратегії створення ГІС міжнародного басейну Дунаю.

Розробив і викладає низку дисциплін, зокрема з імовірнісних математичних методів і моделювання в геоекології та географії, географічних інформаційних систем і технологій, менеджменту міжнародних екологічних проектів. Підготував 5 кандидатів наук.

Обирався членом Національного Комітету України з МГП ЮНЕСКО / ОГП ВМО, член Міжнародної асоціації гідрологічних наук (IAHS), призначався членом Українського національного комітету управління міжнародними проектами Програми розвитку ООН з екологічного оздоровлення басейну Дніпра, був експертом низки міжнародних проектів, а також представником України у Міжнародній комісії з охорони річки Дунай (ICPDR). Співавтор геоінформаційної Міжнародної електронної бази даних (веб-сайта) "Екологічний стан басейну Дніпра".

Має понад 200 опублікованих у вітчизняних і закордонних виданнях наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. 12 монографій, 8 підручника та 4 навчальних посібників, включаючи 4 електронні, 9 навчальних програм і 5 методичних рекомендацій.