Романчук
Сергій Павлович
Фізико-географ, доцент кафедри фізичної географії та геоекології, кандидат географічних наук

 

Народився 21 грудня 1944 р. в м. Конотоп Сумської області. У 1969 р. закінчив кафедру фізичної географії Київського державного університету й з того часу працює на ній. Учасник численних науково-дослідних ґрунтознавчих, ландшафтних, ландшафтно-екологічних, археологічних експедицій в усіх ландшафтних зонах України. Багато зусиль доклав до організації та проведення стаціонарних досліджень на комплексному географічному стаціонарі географічного факультету у Канівському заповіднику у 70-80-х роках мин.ст.

Кандидатську дисертацію, присвячену методиці антропогенно-ландшафтних реконструкцій територій давнього освоєння (на прикладі Середньої Наддніпрянщини), захистив 1992 року.

Наукові інтереси: розробка теоретичних проблем та методологічної бази взаємодії етносу та етнічної території в історичному аспекті. Розробив низку оригінальних методів історико-ландшафтних реконструкцій недокументованого періоду.

Автор більш як 100 наукових праць з проблем історичного ландшафтознавства, взаємодії людини та ландшафту, зокрема «Історичне ландшафтознавство» (монографія 1998 р.) та «Основи етногеоекології» (навчальний посібник, 2005 р.).

Читає курси: "Історичне ландшафтознавство", "Історична географія", "Етногеоекологія", "Етнокультурні ландшафти України", «Антропогенно-ландшафтна структура України».