Савицька
Олена Вікторівна

Фізико-географ, геоеколог
Доцент
кафедри фізичної географії та геоекології,
кандидат географічних наук

 Curriculum vitae

Народилася у м. Городок Хмельницької області (1977).

У 1999 році з відзнакою закінчила географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Географія» та здобула кваліфікацію магістра географії, географа-геоеколога, викладача. За дослідження, проведені під час підготовки магістерської дипломної роботи, відзначена Дипломом Президії НАН України.

З 1999 по 2003 роки навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, при кафедрі фізичної географії і геоекології. Протягом 2000-2001 рр. перебувала на науковому стажуванні в Берлінському університеті імені Гумбольта (Німеччина). У червні 2003 року достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему «Ландшафтно-екологічний аналіз зеленої зони столичного міста (на прикладі міст Києва та Берліна)» за спеціальністю 11.00.01 - фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів (науковий керівник – професор М.Д. Гродзинський).

На кафедрі фізичної географії і геоекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка працює з вересня 2003 року. З 2008 року обіймає посаду доцента кафедри.

Наукові інтереси знаходяться переважно у царині дослідження краси довкілля. Крім того, цікавиться проблемами методики викладання ландшафтознавчих дисциплін та html-програмуванням, зокрема, створенням електронних навчальних засобів.

Автор та співавтор понад 50 наукових і навчально-методичних публікацій, в тому числі двох навчальних посібників з грифом МОН України «Естетика ландшафту» (2005) та «Ландшафтознавство» (2008).

Розробила та викладає курси «Ландшафтознавство», «Естетика ландшафту з основами ландшафтознавства», «Естетика і дизайн ландшафту»,  «Ландшафтне планування»,  «Міжнародний досвід ландшафтного планування», «Урбоекологія» (для студентів біологічного факультету).