Корогода Наталія Петрівна
Геоеколог, доцент кафедри фізичної географії та геоекології, кандидат географічних наук

Curriculum vitae 

Народилася 1980 року у м. Київ. У 2002 р. – закінчила географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за спеціальністю “Географія” та здобула кваліфікацію магістра географії, геоеколога, менеджера природокористування, менеджера освіти, викладача географії та екології.

З 2002 р. по 2005 р. навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2005 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему «Методика геоінформаційного математично-картографічного моделювання проектної регіональної екомережі в басейні Росі» за спеціальністю 11.00.11. – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

З 2005 р. працювала на посаді молодшого наукового співробітника, з 2009 р. - наукового співробітника у науково-дослідній лабораторії «Регіональних проблем економіки і політики» географічного факультету.

З 2009 року працює на кафедрі фізичної географії та геоекології на посаді асистента, а з 2014 - на посаді доцента.

Наукові інтереси: проблеми збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, моделювання екомереж, використання геоінформаційних технологій для вирішення зазначених проблем.

Автор 27 наукових праць, у тому числі співавтор монографії «Геоінформаційне моделювання екомереж» (2006 р.) та підручника «Регіональні та локальні екомережі» (2013 р.) .

Читає курси: «Міжнародне гідроекологічне співробітництво», «Конструктивна географія», «Географічні інформаційні системи та технології».