Мезенцев Костянтин Володимирович

Соціо-економіко-географ, завідувач кафедри економічної та соціальної географії,
доктор географічних наук, професор

Сurriculum vitae

Народився 27 червня 1971 року в Черкасах. Закінчив кафедру економічної та соціальної географії географічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка у 1993 році і отримав кваліфікацію «Географ. Економіст регіонального розвитку. Викладач».

У Київському університеті працює з 1992 року, пройшовши шлях від лаборанта до професора.

Кандидатську дисертацію на тему «Моделювання суспільно-географічних процесів в сільському адміністративному районі» захистив 1997 року під керівництвом доцента Степана Мохначука; докторську дисертацію на тему «Суспільно-географічне прогнозування: теорія, методологія, практика» – 2006 року (науковий консультант – професор Ярослав Олійник).

Викладає курси: «Географічне моделювання», «Суспільно-географічне прогнозування», «Human Geography».

Сучасні наукові інтереси: трансформація міст та урбаністичних регіонів, субурбанізація, публічні простори, сприйняття та образи міст і регіонів, регіональні ринки праці та міграції, туристичні ресурси.

Голова Київського відділу Українського географічного товариства. Заступник голови технічного комітету стандартизації «Туризм і послуги у сфері туризму».

Член редакційних колегій фахових наукових збірників  “Економічна та соціальна географія” (заступник головного редактора), “Вісник Київського університету. Географія”, “Часопис соціально-економічної географії”, “Київський географічний щорічник”, а також «Южнороссийский форум: экономика, социология, политология, социально-экономическая география».

Член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства культури і туризму України за вагомий особистий внесок у створення духовних цінностей та високу професійну майстерність (2009).

Підготував 7 кандидатів географічних наук.

Член міжнародної дослідницької асоціації з урбаністичних досліджень на пострадянському просторі ira.urban. Стажувався в Інституті регіональної географії імені Лейбніца (Лейпциг, Німеччина) та Інституті географічних досліджень Угорської академії наук (Будапешт).

Брав участь у міжнародних наукових та науково-освітніх проектах: «Реконфігурація міст на пострадянському просторі» (Німецьке науково-дослідницьке товариство (DFG), Інститут регіональної географії), «Громадянське суспільство та міське планування у співпраці – німецько-українська рефлексія» (Німецька служба з академічних обмінів (DAAD), Університет Лейпцига), «Міграції між Білоруссю, Грузією, Україною, Молдовою та Вишеградськими країнами» (Міжнародний Вишеградський Фонд (IVF), Інститут географічних досліджень Угорської академії наук).

Читав лекції в Університеті Лейпцига (Німеччина), Університеті Гельсінкі (Фінляндія), Університеті Етвеша Лоранда (Будапешт, Угорщина).

Брав безпосередню участь у понад 60 наукових і науково-практичних конференціях, у тому числі в Будапешті, Лейпцигу, Празі, Стамбулі, Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Алмати, Мінську, Тбілісі, Єревані, Харкові, Херсоні, Чернівцях, Тернополі, Луцьку, Ніжині, Береговому.

Автор понад 180 наукових праць з питань методології суспільно-географічних досліджень, регіонального розвитку, трансформації урбанізованих регіонів України, міграцій, перцепційної географії, географії туризму, географії релігії.

На міжнародній науковій конференції «Регіональні соціально-економічні процеси
            в Центральній та Східній Європі: 20 років змін», Будапешт, 2011
           На міжнародній конференції
«Теорія соціально-економічної географії:
 сучасний стан і перспективи розвитку»,
               Ростов-на-Дону, 2010      
                         На міжнародній конференції
      «Урбаністичні регіони на пострадянському просторі:
нова  поляризація і диференціація в контексті глобалізації»,
                                   Лейпциг, 2011
              На міжнародній конференції
 «Зміни міста Стамбул в процесі глобалізації
та порівняння зі східноєвропейськими містами»,
                       Стамбул, 2012
                 На міжнародній конференції
«Реконфігурація міст на пострадянському просторі»,
                         Лейпциг, 2013
                   На робочій зустрічі з дослідницького проекту  
 «Міграції між Вишеградськими країнами та східними партнерами»,
                                      Будапешт, 2014                                   
 В Університеті Гельсінкі, 2015
На робочій зустрічі з дослідницького проекту «Реконфігурація міст на пострадянському просторі», Алмати, 2015
                  На Європейському конгресі
Міжнародної Асоціації регіональних досліджень,
                    Санкт-Петербург, 2014

На робочій зустрічі з дослідницького проекту,
                          Єреван, 2015

З колегами у Відні, 2013

На CATference у Празі, 2015

З Президентом Міжнародного географічного союзу
                      Володимиром Колосовим

З французькими колегами