Кононенко Олена Юріївна

Доцент, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Сurriculum vitae

Народилася 1 вересня 1974 року у м. Києві. Закінчила географічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка у 1996 році та отримала кваліфікацію “Соціо-економіко-географ. Економіст регіонального розвитку. Викладач”.

Починала наукову діяльність у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України, де з 1996 по 2000 роки навчалась у аспірантурі, а у 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Розвиток потенційно-небезпечних виробництв з урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій (на прикладі Східного регіону)” під керівництвом д.е.н., проф. А.М. Федорищевої.

На факультеті працює з 2003 року. З 2003 по 2012 рік поєднувала роботу у науково-дослідній частині географічного факультету та викладання на кафедрі економічної та соціальної географії, а з 2012 року є штатним викладачем кафедри. У 2008 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності “Економічна та соціальна географія”.

Наукові інтереси: природно-техногенна безпека, сталий розвиток регіонів і міст, зелена економіка, регіональна екологічна політика, стратегічне планування регіонального розвитку.

Викладає курси: “Економіка регіонів України”, “Основи територіального управління та стратегічного планування”, “Актуальні проблеми стійкого розвитку”, “Суспільно-географічна районологія”. Здійснює керівництво асистентською, виробничою та навчальною практиками.

Є автором та співавтором більш як 80 наукових праць, в тому числі монографій “Концепція і стратегія розвитку і розміщення продуктивних сил України” (2003 р.), “Наукові основи прогнозування природно-техногенної (екологічної) безпеки” (2004 р.), “Суспільно-географічні основи регіонального природокористування” (2006 р.), “Регіональні відміни природно-техногенної безпеки в Україні” (2016 р.), навчального посібника “Регіональна економіка” (2007 р., 2008 р.).

Брала участь у виконанні:
  • держбюджетних наукових тем: “Суспільно-географічні основи регіонального природокористування”, “Суспільно-географічні основи дослідження регіональної екологічної безпеки, “Суспільно-географічні основи дослідження трансформації системи природокористування в Україні”;
  • госпдоговірних тем “Підготовка матеріалів до проекту створення національного природного парку “Кременецькі гори” (перший етап)”, “Підготовка та видання путівників щодо цінностей природоохоронних територій у регіонах Причорномор’я та степу”.
Є Лауреатом Премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави за 2001 р. та Премії Президента України для молодих вчених за 2008 р.Львів, 2006 р.

Запоріжжя, 2011 р.


Качанівка, 2007 р.


Херсон, 2009 р.

Херсон, 2009 р.


оз. Синевир, 2013 р.


водосп. Шипіт, 2013 р.