Бейдик Олександр Олексійович


Доктор географічних наук, професор, фізико- та економіко - географ

Curriculum vitaeНародився (1953 р., м.Київ)


У 1975 р. закінчив географічний факультет Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка. У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію «Структура і динаміка рекреаційного освоєння долини Дніпра в межах УРСР (1900-1985 рр.)». Асистент (1979 р.), доцент (1990 р.) кафедри фізичної географії та охорони природи, з 1991 р. кафедри країнознавства та туризму. У 2005 р. захистив докторську дисертацію на тему «Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України», у 2006 р. обраний на посаду професора, з 2008 р. - професор. У 1991 р. закінчив Технологічну школу бізнесу (м.Владивосток).

Експерт з напряму «Туризм» Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України. Постійний член редколегії наукового збірника «Туристично-краєзнавчі дослідження» Інституту туризму Федерації профспілок України, з 2008 р. (за сумісництвом) завідувач кафедри менеджменту і туризму економічного факультету Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького).

Організатор та учасник експедицій на Байкал, Камчатку, Курильські острови, Японське та Каспійське моря, озера Іссик-Куль, Телецьке, Ханка, о.Сахалін, Алтай, Памір, Кольський півострів, озеро Балатон, до дельти Дунаю та ін. У 1975 р. переможець всесоюзної вікторини «Чи знаєш ти Угорщину?» та учасник І фестивалю угорсько-радянської дружби.

Викладає дисципліни «Рекреаційна географія», «Географія туризму», «Рекреаційно-туристські ресурси», «Туристсько-рекреаційні комплекси»; «Ресурси міжнародного туризму», «Рекреаційні комплекси світу», «Туристські ресурси слов'янських країн»; «Стратегія розвитку національного туризму».

Науково-практичні інтереси: рекреаційно-туристські ресурси, термінологія, активні методи навчання та психолого-педагогічні проблеми загальноосвітньої та вищої школи, геополітика, безпека життєдіяльності.

Основні праці: монографія «Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування» (К., 2001); словники: «Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і рекреаційної географії» (К., 1997), «Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії» (К., 1998), «Тлумачний словник термінів з рекреаційної географії (географії туризму)» (К., 1993), «Географія: Короткий тлумачний словник» (К., 2001), «Російсько-український тлумачний словник термінів з медичної географії» (у співавторстві) (К., 1997); посібники: «Географія України» (К., 1996), «Географія: Посібник для вступників до вищих навчальних закладів» (у співавторстві) (К., 1995, 1996); підручники: «Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. серед. шк.» (у співавторстві) (К., 1997, 1998, 2004, 2006) (1998 р. - видано рос. мовою, 2001 р. - угорськ. мовою); навчально-методичні комплекси для студентів спеціальності «Туризм» спеціалізації «Міжнародний туризм» дисциплін: «Географія туризму», «Рекреаційна географія», «Туристсько-рекреаційні ресурси» (К., 2007), «Туристсько-рекреаційні комплекси» (К., 2008); статті «Світові рекреаційно-туристські ресурси» (К., 2007), «Лінгво-географічний аналіз творів Джозефа Конрада (Юзефа Коженьовського)» (К., 2008) (загалом опубліковано понад 200 праць).