Удовиченко Вікторія Віталіївна

Фізико-географ, доцент,
кандидат географічних наук

Curriculum vitae


Народилася в м. Суми.

У 2000 р. закінчила природничо-географічний факультет Сумського педагогічного університету імені А.С.Макаренка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Географія і біологія”, здобула кваліфікацію вчителя географії і біології, організатора краєзнавчо-туристичної роботи.

В 2000-2003 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2003 р. – молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії “Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища” географічного факультету університету та за сумісництвом – асистент кафедри. У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему: “Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області)” за спеціальністю 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. З 2005 р. – асистент кафедри географії України. У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри Географії України.

Наукові інтереси: теоретико-методологічні положення та методичні прийоми ландшафтно-екологічного аналізу з використанням ландшафтно-екологічного підходу до вивчення актуальних геосистем, їх компонентів і властивостей, а також проблем взаємодії з ними людини, які реалізуються через конкретні соціально- та природно обумовлені види природокористування; дослідження з дидактики, методики і технології навчання у вищій школі, науково-методичні засади організації навчального процессу; ландшафтне планування у контексті вирішення актуальних проблем природокористування й сталого розвитку регіонів.

Автор більше 50-ти наукових праць, опублікованих за результатами наукових досліджень, в т.ч. навчально-методичного комплексу “Фізична географія материків та океанів”, “Методи комплексних географічних досліджень”; співавтор підручника “Фізична географія материків та океанів”: Ч.1. Азія та Ч.2. Європа; навчального посібника “Географія Сумської області: природа, населення, господарство”, автор тематичних карт атласу “Сумська область: Географічний атлас: Моя мала Батьківщина” та ін.

Учасник 31-го та 32-го міжнародних географічних конгресів (у 2008, Туніс та 2012 р. Кельн (Німеччина)).

Читає курси: “Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів”, “Методи і методика природничо-географічних досліджень”, “Рекреаційні ландшафти”, “Фізична географія материків і океанів”. Проводить польову практику з “Ґрунтознавства”.