Кочеткова Ірина Валентинівна

асистент, кандидат географічних наук

Curriculum vitae


Народилася в м. Києві.


У 2009 році закінчила географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема кандидатської дисертації: «Рекреаційні ландшафти м. Києва: методика конструктивно-географічного аналізу»

Фахівець у галузі рекреаційного природокористування, рекреаційної географії, урболандшафтознавства, ґрунтознавства та географії ґрунтів. Автор понад 15 наукових праць.

Основні праці: Кочеткова І.В. Методика періодизації рекреаційних ландшафтів м. Києва//Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – 374 с. – сс. 337-340; Кочеткова І.В., Дмитрук О.Ю. До питання про дефініцію поняття рекреаційний ландшафт//Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 16. – 318 с. – сс. 274-277