Лісогор Сергій Миколайович

кандидат географічних наук, доцент кафедри гідрології та гідроекології

Curriculum vitae

 

Народився 27.11.1936р. в м.Вінниця

Гідролог, кандидат географічних наук (1970р.), доцент кафедри гідрології та гідроекології (1978). Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет (1960р.) за спеціальністю гідрологія.

Працював в системі Міністерства меліорації та водного господарства України.

З 1968 року викладач географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 1970 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата географічних наук на тему „Дослідження динаміки берегів Київського водосховища” У 1977 - 1980рр. заступник декана географічного факультету з навчальної роботи. В 1980 році був направлений в Республіку Куба в Гаванський університет на географічний факультет радником декана.

Викладає нормативні дисципліни для студентів I та II курсів: „Гідрометеорологія”, „Фізична гідрологія”, „Океанологія”.

Наукові інтереси С.М.Лісогора пов'язані з дослідженням гідрологічного режиму каскаду Дніпровських водосховищ, зокрема з дослідженням динаміки берегів Київського водосховища. Автор та співавтор понад 70 наукових праць в тому числі двох підручників „Загальна гідрологія” за редакцією Хільчевського В.К. та Ободовського О.Г. (2000, 2008 р.).

Відзначений Почесною грамотою Мінвузу СРСР від 20.08.1987 року.

Основні методичні та наукові праці:

  • Лісогор С. М. исследование динамики берегов Киевского водохранилища. - Видавництво Київського університету К., 1971. - 28 с.
  • Лісогор С. М. Общая гидрология. Конспект лекций. Гаванский университет. 1982. - 170 с.
  • Загальна гідрологія ( за ред. Лісогора С. М.) Підручник. Український фітосоціологічний центр 2000. - 264 с.
  • Загальна гідрологія (за ред.Хільчевського В. К., Ободовського О. Г.) К.: ВПЦ „Київський університет” 2008 - 399 с.

Інформацію про С. М. Лісогора можна знайти: Географічний факультет у персоналіях. Довідник. - К.: ВГЛ „Обрії” 2008.