Коноваленко Оксана Сергіївна

кандидат географічних наук
Народилась 29 жовтня 1978 року в м.Києві.

В 2000 році закінчила географічний факультет, кафедру гідрології та гідрохімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2000 по 2007 рр. аспірант кафедри. В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Гідроморфодинамічна оцінка руслових процесів гірських річок на прикладі басейну Верхньої Тиси» за спеціальністю 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

З 2007 році працювала в науково-дослідній лабораторії гідроекології і гідрохімії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посаді молодшого наукового співробітника. У 2011 році перейшла на кафедру гідрології і гідроекології на посаду асистента кафедри.

Приймала участь в експедиційних досліджень на річках басейнів Тиси (2007, 2008, 2009, 2010 рр), Прип'яті (2007, 2010рр). Була експертом в кількох міжнародних проектах.

Наукові інтереси - руслові процеси, гідроморфологія, застосування ГІС в гідрологічних дослідженнях.

Викладає спецкурси «Гідрометрія», «Річковий стік», «ГІС в гідрометеорології», «Гідрологія України», «Загальна гідрологія».

Автор понад 40 наукових робіт.

Основні наукові праці (у співавторстві):
  • Руслові процеси річки Лімниця. Київ: «Ніка-Центр», 2010. - 256с. Ободовський О.Г., Онищук В.В., Гребінь В.В., Розлач З.В., Яцюк М.В.
  • Екологічний потенціал водних об'єктів меліорованих заплав річок Закарпатської низовини. Ужгород: Інформаційно-видавниче агентство «ІВА», 2010. - 77 с. Афанасьєв С.О., Ярошевич О.Є., Ободовський О.Г. та ін.
  • Гідроморфодинамічна оцінка руслових процесів гірських річок на прикладі басейну верхньої Тиси. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія- КТ2008. - С
  • Типологія та ідентифікація рр.Сирет та Прут. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. - К.-Т20.С.75-82. - 2010. - С.Данько К.О.