Купріков Іван Володимирович 
Кандидат географічних наук
 
Народився 5 листопада 1976 року в Києві.
У 2001 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «гідрологія, гідрохімія і гідроекологія».
2001–2003 рр. – інженер науково-дослідної лабораторії гідрології і гідрохімії географічного факультету.
З 2003 р. – аспірант кафедри метеорології та кліматології та інженер науково-дослідної лабораторії регіональних проблем економіки і політики.
У 2013 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію «Просторово-часова динаміка стоку річок України під впливом кліматичних змін» зі спеціальності 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія (науковий керівник – д. геогр. н., проф. С. І. Сніжко).
З 2014 р. – молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору гідроекології і гідрохімії географічного факультету.
Наукові інтереси: багаторічна динаміка річкового стоку та атмосферних опадів. Автор 20 наукових праць.
 Учасник міжнародних наукових конференцій у Румунії, Сербії та Росії.
Життєве кредо: боротись і шукати, знайти і мовчати.
Життєві вподобання: подорожі, «тихе полювання», класична італійська опера, андеґраунд у мистецтві.