Мельник Людмила Вікторівна
кандидат географічних наукНародилася 26 травня 1983 року на Хмельниччині.

У 2005 р. закінчила географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Економічна та соціальна географія».

У 2005 – 2009 рр. навчалася в аспірантурі географічного факультету на кафедрі економічна та соціальна географія і захистила в 2010р. кандидатську  дисертацію на тему «Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області»  зі спеціальності 11.00.02 – «Економічна та соціальна географія» під  керівництвом  д.е.н., проф. Я. Б. Олійника.

З 2008 р. працювала інженером, 2011р. молодшим науковим співробітником у НДС «Регіональних проблем економіки і політики».

З 2009 р. за сумісництвом працює асистентом кафедри економічна та соціальна географія, викладаючи курси, що повязані з основними науково-дослідними інтересами: «Розміщення продуктивних сил», «Регіональна економіка», «Безпека життєдіяльності».

2010 р. проходила курси, організовані та проведені баварським Університетом прикладних наук з адміністративних та правових питань за підтримки організації, що займається дослідженням якості води в м. Хоф, Німеччина.

З 2011 р. працює молодшим науковим співробітником в науково дослідному секторі «Регіональних проблем економіки і політики».

Наукові інтереси: регіональний розвиток, територіальна організація продовольчого ринку регіону, природно-техногенна безпека.

Автор та співавтор понад 30 наукових праць, у  тому числі монографії Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області /Я.Б. Олійник , Л.В. Мельник – К.,2011. – 188с. Навчальних посібників: Навчально–методичний посібник. Регіональна економіка. Частина 1 /Уліганець С.І., Мельник Л.В., Буднік Г.В.. Ірпінь 2011- 346с.; Регіональна економіка. Частина 2 /Уліганець С.І., Мельник Л.В., Буднік Г.В.. Ірпінь 2011- 226с. Навчально-методичний комплекс: Методичні рекомендації щодо підготовки курсових робіт «регіональна економіка» для підготовки бакалаврів галузі знань «Економіка та підприємство» / Уліганець С.І., Мельник Л.В. Ірпінь 2011- 42с.