Баранова Людмила Георгіївна
інженер


Баранова Людмила Георгіївна (09. 04. 1973, смт. Баришівка Київської обл.), інженер 1 категорії, економіко- географ.

У 1995 р. закінчила географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Економічна та соціальна географія».

З 1996 по 2000 рр. працювала в Києво-Могилянській академії старшим лаборантом департаменту комп’ютерних технологій.
У 2005 р. закінчила аспірантуру КНУ імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва за спеціальністю 11.00.02 - економічна та соціальна географія.

З 2005 р. працювала інженером 2 категорії в складі навчально-допоміжного персоналу кафедри країнознавства і туризму, брала участь у науково-дослідній роботі кафедри.

З 2007 р. працює інженером 1 категорії в НДС «Картографії та геоінформатики», з 2014 р.- в НДС «Регіональних проблем економіки і політики».

Наукові інтереси: ринкові перетворення та структурна перебудова господарського комплексу Київської області.

Автор 43 опублікованих праць (навчальне видання - 1, наукові статті - 28, тези наукових доповідей – 14), серед яких «Суспільно-географічні основи ринкових перетворень в господарстві України», «Ринкові трансформації у невиробничій сфері», «Розвиток малого підприємництва та інфраструктури його підтримки в Київській області: тенденції та перспективи розвитку», «Розвиток інноваційної діяльності в Київській області», «Методичні основи дослідження ринкових перетворень в господарському комплексі регіону», «Ринкова інфраструктура як фактор розвитку продуктивних сил».