Батиченко Світлана Павлівна


кандидат географічних наук, молодший науковий співробітник
Народилася на Київщині в 1987 році. У 2011 році закінчила кафедру економічної та соціальної географії географічного факультету Київського  університету за спеціальністю «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка».

У 2011 – 2014 рр. навчалася в аспірантурі географічного факультету на кафедрі економічна та соціальна географія і захистила в 2014р. кандидатську  дисертацію на тему «Суспільно-географічні аспекти захворюваності населення регіонів України»  зі спеціальності 11.00.02 – «Економічна та соціальна географія» під  керівництвом  к.геогр.н., доцента Н.І. Мезенцевої.

Автор та співавтор 14 публікацій.

Наукові інтереси: медична географія, географія соціальних негараздів, регіональні особливості захворюваності населення України.