Нич Тетяна Василівна

економіко-географ, асистент кафедри економічної та соціальної географії, кандидат географічних наук

Сurriculum vitae

Народилася 25 листопада 1974 року на Хмельниччині. У 2012 році закінчила географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю економічна та соціальна географія і здобула кваліфікацію економіко-географ, викладач географії. Протягом 2012-2016 років навчалась в аспірантурі географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і у 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему: «Суспільно-географічні аспекти дослідження формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області» із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія (науковий керівник – д.геогр.н., проф. Мезенцев К.В.).
У 2008-2016 рр. працювала на посаді спеціаліста, провідного спеціаліста навчально-організаційної групи по забезпеченню навчального процесу географічного факультету, залучалась до педагогічної діяльності. З 2016 року – асистент кафедри економічної та соціальної географії. Наукові інтереси: географія інтелектуального потенціалу, регіональна економічна та соціальна географія, соціальна географія. Читає курси: «Регіональна економічна та соціальна географія», «Основи соціальної географії».
Автор понад 55 наукових праць.