Освітній ступінь "БАКАЛАВР"

Освітній ступінь "МАГІСТР"
Робочі програми
 - Теорія та практика рекреаційно-туристичного природокористування *.pdf  
 - Туризмологія *.pdf 
 - Управління якістю туристичних послуг *.pdf 
 - Наукові основи стійкого розвитку туризму *.pdf 
 - Туристична політика та управління регіональним розвитком туризму *.pdf
 - Ринок туристичних послуг *.pdf
 - Геоінформаційний менеджмент *.pdf
 - Управління проектами в туризмі *.pdf  
 - Міжнародний туристичний бізнес і логістика в туризмі *.pdf
 - Інноваційно-інформаційна діяльність в туризмі *.pdf 
 - Управління ризиками в туризмі *.pdf
 - Управління кадрами туристичного підприємства *.pdf
 - Соціологія туризму *.pdf
 - Психологія туризму *.pdf
 - Професійна та корпоративна етика *.pdf


Освітній ступінь "PhD"