Олійник Ярослав Богданович


Економіко-географ, доктор економічних наук, професор,
декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
академік Національної Академії педагогічних наук України,
академік Академії наук вищої освіти України.
 

 

Народився 14 грудня 1952 року в селі Купчинці Козівського району Тернопільської області. У 1975 році закінчив географічний факультет Київського університету, у 1979 році - аспірантуру, у 1982 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Тваринницько-промисловий комплекс в зоні впливу великого міста і вдосконалення його територіальної організації». У 1975-1976 навчальному році вчителював у середній школі села Катюжанка Вишгородського району Київської області. З 1979 по 1986 рік - молодшим науковим співробітником Відділення географії Академії наук України (нині Інститут географії). У Київському університеті працює з 1988 року асистентом, пізніше доцентом, з 1998 року - професором, завідувачем кафедри економічної та соціальної географії. У 1999 році обраний на посаду декана географічного факультету. Докторська дисертація захищена в 1997 році з теми «Еколого-економічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування».

Фахівець у галузі теорії суспільної географії, регіональної політики і природокористування. Науковий керівник школи «Регіональні суспільно-географічні процеси». Досліджує теорію і методологію географічної науки, географічні основи охорони довкілля, територіальну і комплексно-пропорційну організацію економіки. Автор близько 460 наукових праць. Основні праці: Вступ до економічної і соціальної географії. – К., 1997 (у співавторстві); Еколого-економічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування. – К., 1996; Вступ до соціальної географії.- К., 2000 (у співавторстві); Регіональна економіка. – К., 2008 (у співавторстві); Теоретичні основи туризмології. – К., 2005 (у співавторстві); Методологічні основи розвитку суспільної географії в Україні у ХХ столітті.- К., 2011 (у співавторстві); Теоретичні основи розміщення продуктивних сил і регіональної економіки. - К., 2011 (у співавторстві); Основи екології. – К., 2012 (у співавторстві).

Голова експертної ради Вищої атестаційної комісії України з географічних та геологічних наук, голова асоціації деканів географічних і природничих факультетів вищих навчальних закладів України, голова НМК з географічних наук Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, віце-президент Українського географічного товариства, член навчально-методичної ради СНД з класичної університетської освіти.
Відповідальний редактор збірника «Вісник Київського університету. Серія Географія», редактор збірника «Економічна та соціальна географія», член редколегії наукових збірників – «Екологічна ліга», «Географія і сучасність», «Український географічний журнал», «Винахідник України», «Екологічний вісник», «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія», «Регіон: стратегія та пріорітети». «Географія і сучасність», «Часопис соціально-економічної географії».

Заслужений діяч науки і техніки України (2002). Почесний професор Полтавського університету споживчої кооперації (2007). Відмінник освіти України (2001). Почесний працівник гідрометслужби України (2002). Почесний працівник туризму України (2002). Відзначений: Премією імені В.І. Вернадського УЕАН (2002); Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2002); Премією імені Ярослава Мудрого (2002); Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2002) та Міністерства охорони навколишнього природного середовища (2002). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня у 2009 році, нагрудним знаком «Петро Могила».

Читає курси: “Основи суспільної географії”, “Регіональна політика сталого розвитку в Україні”, “Організація процесу наукової діяльності”, "Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка", "Географія агропромислових комплексів", “Історія і методологія суспільної географії”.