Олійник Ярослав Богданович


Економіко-географ, доктор економічних наук, професор,
декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
академік Національної Академії педагогічних наук України,
академік Академії наук вищої освіти України.
 

Сurriculum vitae

 Народився 14 грудня 1952 року в селі Купчинці Козівського району Тернопільської області. У 1975 році закінчив географічний факультет Київського університету, у 1979 році - аспірантуру, у 1982 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Тваринницько-промисловий комплекс в зоні впливу великого міста і вдосконалення його територіальної організації». У 1975-1976 навчальному році вчителював у середній школі села Катюжанка Вишгородського району Київської області. З 1979 по 1986 рік - молодшим науковим співробітником Відділення географії Академії наук України (нині Інститут географії). У Київському університеті працює з 1988 року асистентом, пізніше доцентом, з 1998 року - професором, завідувачем кафедри економічної та соціальної географії. У 1999 році обраний на посаду декана географічного факультету. Докторська дисертація захищена в 1997 році з теми «Еколого-економічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування».


Фахівець у галузі теорії суспільної географії, регіональної політики і природокористування. Науковий керівник школи «Регіональні суспільно-географічні процеси». Досліджує теорію і методологію географічної науки, географічні основи охорони довкілля, територіальну і комплексно-пропорційну організацію економіки. Автор близько 460 наукових праць. Основні праці: Вступ до економічної і соціальної географії. – К., 1997 (у співавторстві); Еколого-економічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування. – К., 1996; Вступ до соціальної географії.- К., 2000 (у співавторстві); Регіональна економіка. – К., 2008 (у співавторстві); Теоретичні основи туризмології. – К., 2005 (у співавторстві); Методологічні основи розвитку суспільної географії в Україні у ХХ столітті.- К., 2011 (у співавторстві); Теоретичні основи розміщення продуктивних сил і регіональної економіки. - К., 2011 (у співавторстві); Основи екології. – К., 2012 (у співавторстві).

Голова експертної ради Вищої атестаційної комісії України з географічних та геологічних наук, голова асоціації деканів географічних і природничих факультетів вищих навчальних закладів України, голова НМК з географічних наук Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, віце-президент Українського географічного товариства. 

Відповідальний редактор збірника «Вісник Київського університету. Серія Географія», редактор збірника «Економічна та соціальна географія», член редколегії наукових збірників – «Екологічна ліга», «Географія і сучасність», «Український географічний журнал», «Винахідник України», «Екологічний вісник», «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія», «Регіон: стратегія та пріорітети». «Географія і сучасність», «Часопис соціально-економічної географії».

Заслужений діяч науки і техніки України (2002). Почесний професор Полтавського університету споживчої кооперації (2007). Відмінник освіти України (2001). Почесний працівник гідрометслужби України (2002). Почесний працівник туризму України (2002). Відзначений: Премією імені В.І. Вернадського УЕАН (2002); Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2002); Премією імені Ярослава Мудрого (2002); Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2002) та Міністерства охорони навколишнього природного середовища (2002). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня у 2009 році, нагрудним знаком «Петро Могила».

Читає курси: “Основи суспільної географії”, “Регіональна політика сталого розвитку в Україні”, “Організація процесу наукової діяльності”, "Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка", "Географія агропромислових комплексів", “Історія і методологія суспільної географії”.