Онищук Василь Варфоломійович 
Кандидат технічних наук
 
Народився 14 травня 1942 р. у с. Човновиця Іллінецького району (зараз – Оратівський) Вінницької області.
1959–1963 рр. – робітник БМУ радіозв’язку (столяр, шофер, тракторист, монтажник).
У 1968 р. закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю інженер-гідротехнік.
1968–1971 рр. працював в проектних інститутах (Укррибпроект, Київпроект).
1971–1974 рр. аспірант УкрНДІ гідротехніки і меліорації (очна аспірантура). У 1974–1983 рр. – науковий співробітник УкрНДІГІМ.
У 1979 р. в Інституті гідромеханіки АН УРСР захистив кандидатську дисертацію «Дослідження впливу неоднорідності ґрунтів, що складають русла передгірних ділянок річок, на значення нерозмиваючих швидкостей» за спеціальністю «гідравліка і інженерна гідрологія» (науковий керівник – к.т.н. М. Н. Бухін).
1983–2001 рр. – старший науковий співробітник Інституту гідротехніки і меліорації УААН.
У Київському університеті працює з 2001 р. старшим науковим співробітником, з 2010 р – завідувач НДЛ гідроекології та гідрохімії кафедри гідрології та гідроекології, з 2014 – старший науковий співробітник НДС гідроекології та гідрохімії.
Виконує дослідження, пов'язані з виявленням закономірностей розвитку руслових процесів в алювіальних руслах та раціональним їх регулюванням в гідротехнічній практиці з метою протипаводкового захисту урбанізованих територій. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням складних відкритих систем у контексті оцінки їх динамічної рівноваги.
Брав участь в експедиційних дослідженнях річок Українських Карпат, річок в басейні Дніпра, Північно-Кримського каналу. 
Читав спецкурс: «Основи гідротехніки».
Автор понад 100 наукових праць. Співавтор 7 колективних монографій, зокрема «Географічні основи охорони навколишнього середовища» (2006 р.), «Руслові процеси річки Лімниця» (2010 р.), 13 наукових звітів, 4 відомчих нормативних документи 12 авторських свідоцтв про винаходи та 101 патенти України.
Експедиційні дослідження проводив на річках Українських Карпат та Полісся (1975-1982 рр.), на Сіверському Дінці та Кубані (1982-1986 рр.), на Північно-Кримському каналі та Дунаї (1986-1990 рр.), на річках басейну Тиси (1990–2002 рр.).
Життєве кредо: пізнай самого себе.
Життєві вподобання: винахідництво, різьбярство, образотворче мистецтво.