Спеціалізовані Вчені Ради

На географічному факультеті функціонують спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня:

Д 26.001.07 - доктора і кандидата географічних наук за спеціальностями:

 • 11.00.02 - економічна та соціальна географія;
 • 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів;
 • 11.00.12 - географічна картографія.

До Спеціалізованої Вченої Ради Д 26.001.07 географічного факультету входить 21 доктор наук.

 • Голова спеціалізованої вченої ради - член-кор. НАПН України, д.е.н., професор Олійник Ярослав Богданович.
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради - д.геогр.н., професор Дмитрук Олександр  Юрійович.
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради - д.геогр.н., професор Мезенцев Костянтин Володимирович.

Члени спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 географічного факультету

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, шифр спеціальності

Барановський Микола Олександрович д.геогр.н., 11.00.02
Бейдик Олександр Олексійович д.геогр.н., 11.00.11
Бондаренко Едуард Леонідович д.геогр.н., 11.00.12
Хільчевський Валентин Кирилович  д.геогр.н., 11.00.02
Гродзинський Михайло Дмитрович д.геогр.н., 11.00.11
Даценко Людмила Миколаївна д.геогр.н., 11.00.12
Денисик Григорій Іванович д.геогр.н., 11.00.11
Дмитрук Олександр Юрійович д.геогр.н., 11.00.11
Запотоцький Сергій Петрович д.геогр.н., 11.00.02
Хвесик Юлія Михайлівна  д.е. н., 11.00.02
Ковальчук Іван Платонович д.геогр.н., 11.00.12
Лісовський Сергій Антонович д.геогр.н., 11.00.11
Любіцева Ольга Олександрівна д.геогр.н., 11.00.02
Масляк Петро Олексійович д.геогр.н., 11.00.02
Мезенцев Костянтин Володимирович д.геогр.н., 11.00.12
Олійник Ярослав Богданович д.е.н., 11.00.02
Смирнов Ігор Георгійович д.геогр.н., 11.00.12
Степаненко Анатолій Васильович д.геогр.н., 11.00.11
Царик Любомир Петрович д.геогр.н., 11.00.12
Шищенко Петро Григорович д.геогр.н., 11.00.11
Яценко Борис Павлович д.геогр.н., 11.00.02

Д 26.001.22 - доктора і кандидата географічних наук за спеціальностями:

 • 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія;
 • 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

До Спеціалізованої Вченої Ради Д 26.001.22 географічного факультету входять 17 членів, в тому числі 16 докторів наук.

 • Голова спеціалізованої вченої ради - д.геогр.н., професор Хільчевський Валентин Кирилович.
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради - д.геогр.н., професор Сніжко Сергій Іванович.
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради - к.геогр.н., доцент Круківська Алла Володимирівна.

Члени спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 географічного факультету

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, шифр спеціальності

Хільчевський Валентин Кирилович д.геогр.н., 11.00.07
Сніжко Сергій Іванович д.геогр.н., 11.00.09
Круківська Алла Володимирівна к.геогр.н., 11.00.09
Антоненко Володимир Степанович д.геогр.н., 11.00.09
Герасименко Наталія Петрівна д.геогр.н., 11.00.09
Гребінь Василь Васильович д.геогр.н., 11.00.07
Комлєв Олександр Олександрович д.геогр.н., 11.00.07
Кошляков Олексій Євгенович д.геол.н., 11.00.07
Линник Петро Микитович д.х.н., 11.00.07
Ободовський Олександр Григорович д.геогр.н., 11.00.07
Осадчий Володимир Іванович д.геогр.н., 11.00.07
Польовий Анатолій Миколайович д.геогр.н., 11.00.09
Прусов Віталій Арсенійович д.фіз.-мат.н., 11.00.09
Самойленко Віктор Миколайович д.геогр.н., 11.00.07
Стецюк Володимир Васильович д.геогр.н., 11.00.07
Тимофеєв Владислав Євгенійович д.геогр.н., 11.00.09
Тімченко Володимир Михайлович д.геогр.н., 11.00.07

 Д 26.001.45 - доктора і кандидата географічних наук за спеціальностями:

 • 11.00.01 - фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів;
 • 11.00.04 - геоморфологія та палеогеографія.

До Спеціалізованої Вченої Ради Д 26.001.45 географічного факультету входять 17 членів, в тому числі 16 докторів наук.

 • Голова спеціалізованої вченої ради - д.геогр.н., професор Бортник Сергій Юрійович.
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради - д.геогр.н., професор Гродзинський Михайло Дмитрович.
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради - к.геогр.н., доцент Погорільчук Наталія Михайлівна.

Члени спеціалізованої вченої ради Д 26.001.45 географічного факультету

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, шифр спеціальності

Бортник Сергій Юрійович д.геогр.н., 11.00.04
Гродзинський Михайло Дмитрович д.геогр.н., 11.00.01
Погорільчук Наталія Михайлівна к.геогр.н., 11.00.04
Герасименко Наталія Петрівна д.геогр.н., 11.00.04
Дмитрук Олександр Юрійович д.геогр.н., 11.00.01
Комлєв Олександр Олександрович д.геогр.н., 11.00.04
Матвіїшина Жанна Миколаївна д.геогр.н., 11.00.04
Мельник Анатолій Васильович д.геогр.н., 11.00.01
Ободовський Олександр Григорович д.геогр.н., 11.00.04
Палієнко Валентина Петрівна  д.геогр.н., 11.00.04
Пащенко Володимир Михайлович д.геогр.н., 11.00.01
Прусов Віталій Арсенійович д.ф.-м.н., 11.00.01
Самойленко Віктор Миколайович д.геогр.н., 11.00.01
Стецюк Володимир Васильович д.геогр.н., 11.00.04
Тютюнник Юліан Геннадійович д.геогр.н., 11.00.01
Черваньов Ігор Григорович  д.т.н., 11.00.04
Шищенко Петро Григорович  д.геогр.н., 11.00.01