Оголошення

15 травня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Клебанова Дениса Олександровича на тему: «Стік розчинених речовин у басейні р. Дунай у межах України в сучасний період» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науковий керівник:

доктор географічних наук, старший науковий співробітник Осадча Наталія Миколаївна, завідувач відділу гідрохімії Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор, старший науковий співробітник Тімченко Володимир Михайлович, завідувач відділу екологічної гідрології та управління водними екосистемами Інституту гідробіології НАН України;
 • кандидат географічних наук Яцюк Михайло Васильович, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН України.

Початок о 1400 год.


  Оголошення

14 травня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 1. Батог Світлани Володимирівни на тему: «Еколого-гідрологічна характеристика водойм м. Києва» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науковий керівник:

доктор географічних наук, професор, старший науковий співробітник Тімченко Володимир Михайлович, завідувач відділу екологічної гідрології та управління водними екосистемами Інституту гідробіології НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Гребінь Василь Васильович, професор кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • кандидат географічних наук Василенко Євгенія Вікторівна, старший науковий співробітник відділу гідрологічних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Початок о 1000 год.

 2. Савенця Михайла Валерійовича на тему: «Сезонна та довготермінова мінливість основних аерологічних характеристик над територією України» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Науковий керівник:

кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Дворецька Ірина Віталіївна, завідувач лабораторії моніторингу атмосферного повітря Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Антоненко Володимир Степанович, професор кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв МОН України;
 • кандидат географічних наук, доцент Скриник Олеся Атанасіївна, доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України.

Початок о 1400 год.


Оголошення

 17 січня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Осипова Валерія Валерійовича на тему: «Моделювання стоку сполук нітрогену та фосфору з водозборів малих річок лісової зони України (на прикладі р. Головесня)» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науковий керівник:
       доктор географічних наук, старший науковий співробітник Осадча Наталія Миколаївна, завідувач відділу гідрохімії Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Самойленко Віктор Миколайович, професор кафедри фізичної географії та геоекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • кандидат географічних наук Гуляєва Оксана Олександрівна, провідний спеціаліст з екології департаменту організаційної діяльності та комунікацій ПрАТ «Укргідроенерго».

Початок о 1400 год.
Оголошення

 29 грудня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Кошкіної Ольги Віталіївни на тему: «Чинники, параметри та сучасні тенденції максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Десна» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науковий керівник:
          доктор географічних наук, старший науковий співробітник Горбачова Людмила Олександрівна, завідувач відділу гідрологічних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Гребінь Василь Васильович, професор кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • кандидат географічних наук Дубняк Сергій Сергійович, старший науковий співробітник відділу екологічної гідрології та управління водними екосистемами Інституту гідробіології НАН України.

Початок о 1000 год.Оголошення

 17 жовтня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

1. Лузовіцької Юлії Анатоліївни на тему: «Стік розчинених речовин р. Десна та розроблення методів його моделювання» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науковий керівник:

доктор географічних наук, старший науковий співробітник Осадча Наталія Миколаївна, завідувач відділу гідрохімії Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Гребінь Василь Васильович, професор кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • кандидат географічних наук Жежеря Владислав Анатолійович, старший науковий співробітник відділу прісноводної гідрохімії Інституту гідробіології НАН України.

Початок о 1000 год.

 

2. Ободовського Юрія Олександровича на тему: «Гідроморфоекологічна оцінка руслових процесів та гідроенергетичного потенціалу річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України)» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науковий керівник:

доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Хільчевський Валентин Кирилович, завідувач кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Ющенко Юрій Сергійович, завідувач кафедри гідрометеорології та водних ресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 • кандидат географічних наук Яцюк Михайло Васильович, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН України.

Початок о 1400 год.

 

Оголошення

 27 червня 2017 р. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради по питанню нострифікації дисертації
Швень Наталії Іванівни на тему: «Особености режима ветра на территории Украины и их связь с глобальными изменениями атмосферной циркуляции и другими факторами», захищеної у 2006 р. в Головній геофізичній обсерваторії ім. О. І. Воєйкова (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) за спеціальністю 25.00.30. – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія (за класифікацією наукових спеціальностей РФ) з присудженням наукового ступеня кандидата географічних наук.

Початок о 1200 год.


Оголошення

 8 червня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Горбачової Людмили Олександрівни на тему: «Гідролого-генетичний аналіз просторово-часових закономірностей водного стоку річок України: методологія, тенденції, прогноз» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науковий консультант:

доктор географічних наук, член-кореспондент НАН України Осадчий Володимир Іванович, директор Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Гребінь Василь Васильович, професор кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • доктор географічних наук, професор Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, професор кафедри гідрології суші Одеського державного екологічного університету;
 • доктор географічних наук, професор Ющенко Юрій Сергійович, завідувач кафедри гідрометеорології та водних ресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Початок о 1400 год.

 

Оголошення

 14 квітня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Гнатюк Наталі Володимирівни на тему: «Проекції температури повітря та кількості опадів в Україні в ХХІ столітті» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

 Науковий керівник:

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Краковська Світлана Володимирівна, старший науковий співробітник відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

 Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Хохлов Валерій Миколайович, проректор з навчально-методичної роботи Одеського державного екологічного університету МОН України;
 • кандидат географічних наук, доцент Шевченко Ольга Григорівна, доцент кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.

 Початок о 1400 год.


Оголошення

 8 грудня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

1). Ільїна Юрія Павловича на тему: «Кліматичні зміни гідрометеорологічного режиму морів України» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Науковий консультант:
доктор географічних наук, член-кореспондент НАН України Осадчий Володимир Іванович, директор Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Хохлов Валерій Миколайович, проректор з навчально-методичної роботи Одеського державного екологічного університету МОН України;
 • доктор географічних наук, професор Антоненко Володимир Степанович, професор кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв МОН України;
 • доктор географічних наук, старший науковий співробітник Андріанова Ольга Радомирівна, провідний науковий співробітник ДУ «Відділення гідроакустики Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України».

Початок о 1000 год.

2). Коржова Євгена Івановича на тему: «Гідрологічні умови формування сучасного екологічного стану пониззя Дніпра» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науковий керівник:
доктор географічних наук, професор, старший науковий співробітник Тімченко Володимир Михайлович, завідувач відділу екологічної гідрології та управління водними екосистемами Інституту гідробіології НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, старший науковий співробітник Осадча Наталія Миколаївна, завідувач відділу гідрохімії Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України;
 • кандидат географічних наук, доцент Шахман Ірина Олександрівна, доцент кафедри екології та сталого розвитку Херсонського державного аграрного університету МОН України.

Початок о 1400 год.

 

Оголошення

03 листопада 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Павельчука Євгена Михайловича на тему: «Особливості гідрологічного і гідрохімічного режиму річок Житомирського Полісся в умовах зміни клімату» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науковий керівник:

доктор географічних наук, професор Сніжко Сергій Іванович, завідувач кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Мольчак Ярослав Олександрович, професор кафедри екології Луцького національного технічного університету;
 • кандидат географічних наук, доцент Забокрицька Мирослава Романівна, доцент кафедри фізичної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Початок о 1400 год.

 

Оголошення

 16 січня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Тимофеєва Владислава Евгенійовича на тему: «Циркуляція атмосфери Південної полярної області у період глобальної зміни клімату і методи довгострокового прогнозу погоди в районі Антарктичного півострова» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Хохлов Валерій Миколайович, Одеський державний екологічний університет МОН України, проректор з навчально-методичної роботи;
 • доктор географічних наук, професор Мельник Анатолій Васильович, Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України, завідувач кафедри фізичної географії;
 • доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Міліневський Геннадій Петрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, завідувач лабораторії ближнього космосу кафедри астрономії та фізики космосу.

Початок о 1300 год.


Оголошення

15 січня 2016 р.
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

      1. Рахматулліної Ельміри Равільївни на тему: «Гідрологічний режим річок басейну Південного Бугу в зимовий період в умовах змін клімату» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Тімченко Володимир Михайлович, Інститут гідробіології НАН України, провідний науковий співробітник лабораторії гідрології та управління водними екосистемами;
 • кандидат географічних наук Бойко Вікторія Михайлівна, Український гідрометеорологічний центр ДСНС України, начальник відділу гідрологічних прогнозів.

Початок о 1000 год.

 

 1. Олексієнко Інни Миколаївни на тему: «Просторово-часовий розподіл заморозків на території України та їх вплив на плодові культури» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Офіційні опоненти:

 •  доктор географічних наук, професор Польовий Анатолій Миколайович, Одеський державний екологічний університет МОН України, завідувач кафедри агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів;
 • кандидат географічних наук, доцент Скриник Олеся Атанасіївна, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.

Початок о 1400 год.


Оголошення

 15 жовтня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Караван Юлії Вікторівни на тему: «Гідрохімічний режим та екологічний стан Верхнього Сірету» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Гребінь Василь Васильович, професор кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • кандидат географічних наук Набиванець Юрій Богданович, заступник директора з наукових питань Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.

Початок о 1300 год.


Оголошення

 02 квітня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Настюка Миколи Григоровича на тему: Гідролого-руслознавчий аналіз даних гідрометричних спостережень у басейнах Верхнього Пруту та Сірету” на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.
   
Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Мольчак Ярослав Олександрович, Луцький національний технічний університет, завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • кандидат географічних наук Бойко Вікторія Михайлівна, Український гідрометеорологічний центр ДСНС України, начальник відділу гідрологічних прогнозів.

Початок о 1300 год.


Оголошення

 19 березня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 1. Баужі Тетяни Олександрівни на тему: «Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Гребінь Василь Васильович, професор кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • кандидат географічних наук Гуляєва Оксана Олександрівна, молодший науковий співробітник лабораторії гідрології та управління водними екосистемами Інституту гідробіології НАН України.

Початок о 1000 год.

 2. Христюка Бориса Федоровича на тему: «Особливості формування водного стоку річки Дунай та розробка методик його прогнозування» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Тімченко Володимир Михайлович, провідний науковий співробітник лабораторії гідрології та управління водними екосистемами Інституту гідробіології НАН України;
 • кандидат географічних наук Струтинська Віта Миколаївна, начальник відділу науково-технічного та інформаційного забезпечення Державного агентства водних ресурсів України.

Початок о 1400 год.

 

Оголошення

 25 грудня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Жежері Тетяни Петрівни на тему: “Форми знаходження та закономірності міграції силіцію у поверхневих водних об’єктах різного типуна здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

 Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, старший науковий співробітник Осадча Наталія Миколаївна, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, завідувач відділу гідрохімії;

 • кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Кравчинський Руслан Леонідович, Інститут геологічних наук НАН України.

Початок о 1300 год.


Оголошення

 27 листопада 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Данька Костянтина Юрійовича на тему: Руслові процеси та гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок басейну Стиру” на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

 Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Мольчак Ярослав Олександрович, Луцький національний технічний університет, завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • кандидат географічних наук, доцент Смирнова Віра Геннадіївна, ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі, доцент кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі.

Початок о 1300 год.


Оголошення

 24 грудня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

      1. Соловей Тетяни Василівни на тему: «Закономірності формування і гідролого-гідрохімічний режим боліт постгляціальних територій України та Польщі» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Тімченко Володимир Михайлович, Інститут гідробіології НАН України, керівник лабораторії гідрології та управління водними екосистемами;
 • доктор географічних наук, старший науковий співробітник Осадча Наталія Миколаївна, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, завідувач відділу гідрохімії;
 • доктор географічних наук, професор Лобода Наталія Степанівна, Одеський державний екологічний університет, завідувач кафедри гідроекології та водних досліджень.

Початок о 1000 год.

 Клока Сергія Володимировича на тему: «Зміни кліматичного режиму Антарктиди, Антарктичного півострова, в районі станції “Академік Вернадський”» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, старший науковий співробітник Іванов Сергій Васильович, Одеський державний екологічний університет, завідувач навчально-наукової лабораторії прогнозів стану довкілля;
 • кандидат географічних наук, доцент Ситов Віктор Миколайович, Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів ДСНС України, начальник.

Початок о 1400 год.


Оголошення

5 грудня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

1. Купрікова Івана Володимировича на тему: “Просторово-часова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін” на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Тімченко Володимир Михайлович, Інститут гідробіології НАН України, керівник лабораторії гідрології та управління водними екосистемами;
 • кандидат географічних наук, доцент Паланичко Ольга Вікторівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доцент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення.

Початок о 10.00 год.

2. Ухань Ольги Олександрівни на тему: “Особливості формування хімічного складу та якості поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець” на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Лобода Наталія Степанівна, Одеський державний екологічний університет, завідувач кафедри гідроекології та водних досліджень.
 • кандидат географічних наук, доцент Забокрицька Мирослава Романівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри географії.

Початок о 14.00 год.  

Оголошення

14 листопада 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Басюк Тетяни Олександрівни на тему: «Оцінка гідрологічних і гідроекологічних умов розвитку та реконструкції малих гідроелектростанцій (на прикладі р.Південний Буг)» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Мольчак Ярослав Олександрович, Луцький національний технічний університет, завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • кандидат географічних наук Чунарьов Олексій Васильович, Державне агентство водних ресурсів України, заступник Голови.

Початок о 14.00 год.  

  Оголошення

7 листопада 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

1. Розлач Вероніки Орестівни на тему: “Дослідження умов формування дощових паводків у басейні Вісли (у межах України) та розроблення системи прогнозування максимального стоку на засадах математичного моделювання”, на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, доцент Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, Одеський державний екологічний університет, доцент кафедри гідрології суші;
 • кандидат географічних наук Яцюк Михайло Васильович, Державне агентство водних ресурсів України, заступник Голови.

Початок о 10.00 год.

2. Мельника Антона Анатолійовича на тему: “Вплив антропогенної перетвореності річкових басейнів на паводки Карпато-Подільських приток Дністра” на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, доцент Гребінь Василь Васильович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри гідрології та гідроекології;
 • кандидат географічних наук Бойко Вікторія Михайлівна, Український гідрометеорологічний центр ДСНС України, начальник відділу гідрологічних прогнозів.

Початок о 14.00 год.

Оголошення

17 жовтня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

1. Винарчук Ольги Олександрівни на тему: «Гідрохімічний режим та якість води річок Лівобережного лісостепу України» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Мольчак Ярослав Олександрович, Луцький національний технічний університет, завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • кандидат географічних наук Забокрицька Мирослава Романівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри географії.

Початок о 10.00

2. Москаленка Станіслава Олексійовича на тему: «Прогнозування дощових паводків на річках Правобережжя Прип’яті на основі моделювання процесів їх формування» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Ющенко Юрій Сергійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення;
 • кандидат географічних наук Бойко Вікторія Михайлівна, Український гідрометеорологічний центр ДСНС України, начальник відділу гідрологічних прогнозів.

Початок о 14.00 

Оголошення

26 червня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Мостової Ніни Михайлівни на тему: «Закономірності формування хімічного складу і якості води в умовах теплового навантаження (на прикладі водойми-охолоджувача Запорізької АЕС)» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Тімченко Володимир Михайлович, Інститут гідробіології НАН України, керівник лабораторії гідрології та управління водними екосистемами;
 • кандидат географічних наук Чунарьов Олексій Васильович, Державне агентство водних ресурсів України, заступник Голови.

Початок о 10.00