Аерофототопографія
Геодезія
Наземна фототопографія
Фотограмметрія