Історія      Наукові здобутки 


НДЛ «Регіональних проблем економіки та політики» за період свого існування з 2003р. (з 2015р. – науково-дослідний сектор) перетворилася на осередок сучасних досліджень у сфері розвитку міст, регіонів та аналізу управлінських інструментів. Дослідження в науково-дослідній лабораторії проводяться з використанням сучасних методів та міжнародних підходів на основі геоінформаційних технологій.

Результати досліджень регулярно презентуються на міжнародних семінарах, круглих столах та конференціях, публікуються у вигляді аналітичних записок з рекомендаціями для органів управління. Зокрема, високу оцінку від державних органів управління отримав пілотний проект геоінформаційної системи з управління природно-техногенною безпекою регіону, що була розроблена в лабораторії протягом 2014-2015 рр. Результати цього дослідження були неодноразово у 2016 р. презентовані науковим керівником теми к.геогр.н. А.Л. Мельничуком та завідувачем НДС к.геогр.н. О.О. Денисенко на міжнародних заходах, зокрема:

  • Міжнародній конференції «Соціально-географічні виклики в Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття і пошуки адекватних відповідей» за участі провідних угорських вчених (зокрема, чл.-кор. АН Угорщини, директора Інституту географії НДІ астрономії та землезнавчих наук АН Угорщини К. Кочіша) та провідних українських вчених (зокрема, академіка НАН України, директора Інституту географії НАН України д. геогр.н., проф. Л.Г. Руденка);
  • Круглому столі з делегацією Університету м.Кан (Франція) та представниками посольства Франції в Україні, зокрема за участі проф. Т.Сен-Жерана, завідувача лабораторії IDEES Caen Université Caen CNRS, та пана Сільвена Ріголле, аташе з питань університетського та наукового співробітництва, директора французько-українського центру університетського і наукового співробітництва.

Співробітники лабораторії проходили стажування в науково-дослідних та освітніх установах Німеччини, Польщі, Португалії, підтримують тісні зв’язки з науковцями Франції, Німеччини, Словаччини, Угорщини, Чехії, Польщі, що є запорукою впровадження новітніх підходів у організації наукових досліджень.

Серед важливих міжнародних заходів, які організовані та відбувалися за безпосередньої участі співробітників лабораторії, - міжнародна конференція «Процеси просторової трансформації в Центральній Європі у XXI ст.» (2013 р.) за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду, яка об’єднала представників з провідних наукових установ Центрально-Східної Європи.

У 2015 р. співробітники лабораторії та кафедри економічної та соціальної географії на чолі з д.геогр.н., проф. К.В. Мезенцевим на черговій конференції з урбаністичної географії посткомуністичних країн CATference в Празі  виграли право на її організацію у 2017 р. в Україні на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Дніпропетровського національного університету мені Олеся Гончара. Цей захід має стати новою віхою у розширенні міжнародної співпраці та поглибленні міжнародних зв’язків українських географів.