Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка запрошує на Всеукраїнську олімпіаду з географії 2019 року!

 
 Учасники олімпіади, що набрали не менше 90% балів на другому етапі отримають до 20 додаткових балів до сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з географії при розрахунку конкурсного балу при вступі

 В олімпіаді можуть брати участь особи, які є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту у 2018-2019 навчальному році і бажають вступити на:

 ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 014 Середня освіта

Освітні програми:

 • Середня освіта (Географія)
 • Середня освіта (Природничі науки)

 103 Науки про Землю

Освітні програми:

 • Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування
 • Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування землі
 • Гідрологія та управління водними ресурсами
 • Метеорологія

 106 Географія

Освітні програми:

 • Природнича географія
 • Геоморфологія та природопізнавальний туризм
 • Економічна географія
 • Урбаністика та міське планування
 • Транскордонне екологічне співробітництво

 193 Геодезія та землеустрій

Освітня програма:

 • Геодезія та землеустрій

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ "ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ"

 103 - Науки про Землю

Освітні програми:

 • Геологія
 • Геофізика та комп’ютернa обробка геолого-геофізичних даних

 193 Геодезія та землеустрій

Освітні програми:

 • Геоінформаційні системи та технології
 • Оцінка землі та нерухомого майна

 Олімпіада проводиться у два тури – дистанційний та очний.

перший тур олімпіади – дистанційний, з 10 січня 2019 року по 15 березня 2019 року,

другий тур олімпіади – очний, 20 квітня 2019 року.

 Для участі в дистанційному турі необхідно дати відповіді на поставлені наступні питання:

 1. Географічні карти та їх елементи.
 2. Внутрішня будова Землі.
 3. Природно-ресурсний потенціал Європи.
 4. Рельєф дна Індійського океану.
 5. Ріки та озера України.
 6. Трудові ресурси України.
 7. Електроенергетика України.
 8. Політична карта світу.
 9. Промисловість Японії.
 10. Сільське господарство США.

 Відповіді надсилати прикріпленим файлом на електронну адресу:

 Географічний факультет: e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (з поміткою (тема) «Олімпіада»).

ННІ "Інститут геології" e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (з поміткою (тема) «Олімпіада»).

 Назва прикріпленого файлу – прізвище автора роботи. Формат файлів *.doc.

Всім учасникам слід заповнювати інформаційну картку за зразком:

(в тексті листа й на титульній сторінці роботи)

 1. Прізвище, ім’я та по батькові учасника олімпіади:
 2. Населений пункт:
 3. Школа (назва, адреса, телефон):
 4. Контактний телефон, е-mail, поштова адреса:

 

За додатковою інформацією звертатися за тел.

 (044) 521-32-70 географічний факультет

(044) 521-32-70 ННІ «Інститут геології»

 До участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75% балів за перший тур (дистанційний).

ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнську олімпіаду Київського національного університету імені Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти можна знайти на сайті університету за посиланням http://vstup.univ.kiev.ua/

Другий тур (очний) відбудеться на базі географічного факультету 20 квітня 2019 р. о 1000 за адресою: м. Київ, проспект акад. Глушкова, 2 а, корпус географічного факультету, ауд. 102 (їхати до станції метро «Виставковий центр»).

        28 грудня 2018 року на кафедрі країнознавства та туризму географічного факультету відбувся науково-практичний семінар за участі представника RSA (Асоціація регіональних досліджень) в Україні, Ольги Мрінської.

         Було обговорено питання потенціалу членства кафедри, започаткованого в листопаді 2018 р., в асоціації. Науковці кафедри ознайомились з архівом публікацій RSA за останні 5 років, які Ольга Мрінська передала в дар кафедрі та факультету. Шановні колеги! Раді повідомити Вам, що наступний номер 3(72)/2018 Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Географія» вийде з оновленим складом редакційної колегії. Так, до колективу редакторів ввійшли молоді і досвідчені науковці  Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

 • Герасименко Наталія Петрівна, д. геогр. н., професор кафедри землезнавства та геоморфології географічного факультету;
 • Михайленко Валерій Петрович, к. хім. н., доцент кафедри фізичної географії геоекології географічного факультету;
 • Шевченко Ольга Григорівна, к. геогр. н., доцент кафедри метеорології та кліматології географічного факультету;
 • Гнатюк Олексій Михайлович, к.геогр. н., асистент кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету.

 Міжнародну редколегію доповнили представники закордонних освітніх і наукових установ:

 • Март Рейман (Mart Reimann), PhD (географічні науки), доцент рекреаційного менеджменту Школи природничих наук і здоров’я Талліннського університету, Естонія;
 • Павло Беднар (RNDr. Bednar Pavel), PhD (географічні науки), завідувач кафедри регіонального розвитку, управління державним сектором і права Університету Томаса Бата в Зліні, Чехія;
 • Лєнка Смекалова (Ing. Lenka Smekalova), PhD (географічні науки), старший лектор кафедри регіонального розвитку, управління державним сектором і права Університету Томаса Бата в Зліні, Чехія.
 • Давід Карачоні (David Karacsonyi), PhD (географічні науки), науковий співробітник Північного інституту Університету Чарльза Дарвіна, Австралія.

Новый номер Вестника - обновленная редколлегия!

Уважаемые коллеги! Рады сообщить Вам, что следующий номер 3 (72) / 2018 Вестника Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, серия «География» выйдет с обновленным составом редакционной коллегии. Так, в коллектив редакторов вошли молодые и опытные ученые Киевского национального университета имени Тараса Шевченко: 

 • Герасименко Наталья Петровна, д. геогр. н., профессор кафедры землеведения и геоморфологии;
 • Михайленко Валерий Петрович, к. хим. н., доцент кафедры физической географии геоэкологии;
 • Шевченко Ольга Григорьевна, к. геогр. н., доцент кафедры метеорологии и климатологии;
 • Гнатюк Алексей Михайлович, к.геогр. н., ассистент кафедры экономической и социальной географии.

Международную редколлегию дополнили представители зарубежных образовательных и научных учреждений:

 • Март Рейман (Mart Reimann), PhD (географические науки), доцент рекреационного менеджмента Школы естественных наук и здоровье Таллинского университета, Эстония;
 • Павел Беднар (RNDr. Bednar Pavel), PhD (географические науки), заведующий кафедрой регионального развития, управления государственным сектором и права Университета Томаса Бата в Злине, Чехия;
 • Ленка Смекалова (Ing. Lenka Smekalova), PhD (географические науки), старший лектор кафедры регионального развития, управления государственным сектором и права Университета Томаса Бата в Злине, Чехия.
 • Давид Карачони (David Karacsonyi), PhD (географические науки), научный сотрудник Северного института Университета Чарльза Дарвина, Австралия.

New issue of the Bulletin - updated Editorial Board!

 Dear colleagues! We are pleased to inform you that the following issue 3(72) / 2018 of the Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, the series "Geography" will be issued with the updated composition of the Editorial Board. So, the new team of editors included young and experienced scientists of the Taras Shevchenko National University of Kyiv:

Natalia Gerasimenko, doctor of geographical sciences, professor of the Department of Physical Geography and Geomorphology;
Olexiy Gnatiuk, PhD (Geographical Science), the Department of Economic and Social Geography;
Valeriy  Mykhaylenko, PhD (Chemical Sciences), Assoc. Prof. of the Department of Physical Geography and Geoecology;
Olga Shevchenko, PhD (Geographical Science), Assoc. Prof. of the Department of Meteorology and Climatology.

 The International Editorial Board was supplemented by the representatives of foreign educational and scientific institutions:

Pavel Bednar, RNDr., PhD (Geographical Science),  (Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic);
David Karacsonyi, PhD (Geographical Science), (Northern Institute, Charles Darwin University, Australia);
Mart Reimann, PhD (Geographical Science), (Tallinn University, Estonia);
Lenka Smekalova, Ing., PhD (Geographical Science), (Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic);

Українська географія зазнала тяжкої, непоправної втрати. На 81-у році пішов із життя видатний вчений і педагог, щира і відкрита людина, яскрава особистість, Заслужений діяч науки і техніки України, Почесний працівник туризму України, академік Академії наук Вищої школи України, голова Харківського осередку асоціації економістів-міжнародників України, багаторічний завідувач кафедр економічної географії, міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, Заслужений професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор географічних наук, професор Голіков Артур Павлович.

Артур Павлович був засновником та лідером харківської наукової школи регіоналістики. Разом зі своїми учнями він займався обґрунтуванням стратегії регіонального розвитку України. За його підручниками та навчальними посібниками з економічної та соціальної географії, математичних методів в географії, розміщення продуктивних сил і регіоналістики навчалося не одне покоління студентів.

Артур Павлович мав тісні і дружні зв’язки з колегами з Києва, тривалий час працював у складі спеціалізованої вченої ради у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, брав активну участь у наукових конференціях, неодноразово виступав офіційним опонентом, давши дорогу у наукове життя багатьом київським географам.
Важко, коли з життя йде Вчений, Учитель, Фахівець. Артур Павлович Голіков назавжди залишатиметься в нашій пам’яті непересічною людиною, мудрим керівником, талановитим вченим і педагогом.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Артура Павловича.

 

Колектив географічного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
Президія Українського географічного товариства
Щиро вітаю команду географічного факультету за І місце у Спартакіаді Київського національного університету імені Тараса Шевченка з футболу серед команд І групи.
Бажаю здоров'я, успіхів у навчанні та подальших перемог.
Декан
 

Пішов з життя видатний науковець, організатор освіти, який присвятив своє життя розвитку географічної науки, науки про міжнародні відносини і світову економіку, автор численних монографій і підручників, за якими вчились і вивчилось не одне покоління фахівців-географів і фахівців-міжнародників.

Все своє життя Артур Павлович присвятив Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна, який закінчив у 1961 році, здобувши фах географа.

За безпосередньою участю Артура Павловича в Каразінському університеті був створений факультет міжнародних відносин, де він тривалий час очолював кафедру міжнародних економічних відносин.

Артур Павлович Голіков – доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік АН ВШ України, заступник директора НДІ регіональної політики при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, але головне: чуйна, розумна, порядна людина, з гарним почуттям гумору.

Пішов з життя Вчитель і добрий Друг!

Колектив географічного факультету висловлює щире співчуття рідним, близьким і друзям Артура Павловича, колективу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу та факультету геології, географії, рекреації та туризму.

29 листопада 2018 р. на географічному факультеті за участю Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка НАН України Леоніда Васильовича Губерського відбулося розширене засідання Вченої ради факультету.

На порядок денний засідання було винесене важливе для факультету питання – обрання за конкурсом на вакантну посаду декана географічного факультету Олійника Ярослава Богдановича.

Засіданню Вченої ради передувало висунення кандидатури на посаду декана структурними підрозділами факультету. Колективи 8 кафедр факультету, а також співробітники адміністративно-господарської частини, студентський парламент та студентське профбюро одноголосно висунули кандидатуру нинішнього декана Олійника Ярослава Богдановича. 27 листопада 2018 р. відбулася конференція трудового колективу факультету, на якій одноголосно була прийнята ухвала щодо рекомендації Вченій раді географічного факультету кандидатури Олійника Ярослава Богдановича для обрання за конкурсом на посаду декана географічного факультету.

Відповідно до процедури перед Вченою радою факультету із доповіддю «Звіт декана про роботу факультету з грудня 2011 року по грудень 2018 року і завдання подальшого розвитку» виступив Олійник Ярослав Богданович. Після доповіді Ярослав Богданович відповів на запитання від членів Вченої ради, які стосувались найбільш важливих аспектів діяльності факультету.

Відбулося активне обговорення звіту декана факультету та розгляд кандидатури Олійника Я.Б. на посаду декана географічного факультету. В обговоренні взяли участь професор кафедри географії України, доктор географічних наук, професор П.Г. Шищенко, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків, доктор географічних наук, професор С.П. Запотоцький, які позитивно оцінили звіт декана та підтримали кандидатуру Олійника Я.Б. на посаду декана факультету.

За результатами таємного голосування Вчена рада географічного факультету одноголосно обрала на посаду декана географічного факультету академіка НАПН України, доктора економічних наук, професора Олійника Ярослава Богдановича.

Перед Вченою радою факультету виступив Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАН України Леонід Васильович Губерський. Він високо оцінив роботу всіх підрозділів, відзначив здобутки, окреслив проблеми та перспективи подальшого розвитку географічного факультету. Шановний Леонід Васильович також поінформував колектив факультету про стратегічні завдання та напрямки розвитку Університету.

Отже, від імені колективу географічного факультету щиро вітаємо Олійника Ярослава Богдановича із обранням його на посаду декана географічного факультету на наступний термін. Бажаємо йому міцного здоров'я, миру, благополуччя, невтомності та нових здобутків у повсякденній відповідальній діяльності, успішного здійснення всіх професійних і особистих задумів.З метою популяризації  географічних знань та туризму, а також відпрацювання комунікативних навичок спілкування 23 та 26 листопада студенти географічного факультету кафедри країнознавства та туризму провели практичні заняття з дисципліни «Організація дозвілля туристів» на базі ЗОШ №1 міста Вишневе Києво-Святошинського району.

Школярі були у захваті від щирості, творчості та ентузіазму студентів-туризмологів. Можна з впевненістю стверджувати, що взаємодія вищої та середньої школи через безпосереднє спілкування викладачів, учителів, учнів та студентів є дуже важливою і корисною для всіх.23–24 листопада 2018 р. у Києві відбувся форум «Кліматична освіта–2018». Цьогорічний форум був уже третім і пройшов під девізом «Цінності та тренди». Форум був організований колегією екологічної освіти «Світ освіт» та кафедрою метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за підтримки Фонду Генріха Бьолля та Української кліматичної мережі.

Форум вже традиційно зібрав учасників з різних куточків України – серед яких були вчителі шкіл, викладачі вищих навчальних закладів, представники громадських організацій та всі небайдужі до проблем екології. «Кліматична освіта» вже традиційно є платформою для обміну досвідом і кращими практиками про зміни клімату та дотичні до неї екологічні питання, а також – для обговорення проблем впровадження їх у формальну і неформальну освіту.

В перший день форуму, крім цікавих доповідей, презентацій та інтерактивів, відбулася панельна дискусія «Зелені цінності та тренди; місце кліматичної освіти у загальному освітньому дискурсі». Другий день був присвячений сучасним трендам в кліматичній освіті (майстер-клас про використання «інтернету речей» для навчання,  тренінги з ігор, презентації новітніх методик в кліматичній освіті для покоління “Z”).

21 листопада 2018 року в актовій залі Інституту післядипломної освіти відбувся урочистий захід для першокурсників географічного факультету – Свято залікової книжки. Це свято було започатковане 6 років потому і вже стало традиційним. Особливо чекали на нього студенти-першокурсники, які вперше в своєму житті отримували один із основних документів студента – залікову книжку.

З привітаннями до всіх присутніх звернувся декан факультету Ярослав Богданович Олійник. Він зазначив, що залікова книжка є неодмінним атрибутом студентства та побажав першокурсникам успіхів у навчанні.

Привітати студентів з цією важливою подією прийшли також завідувачі кафедр, куратори груп, студенти-наставники.

Студенти-першокурсники із особливою відповідальністю готувались до цього свята. Групи представили цікаві мультимедійні презентації про свої перші місяці студентського життя. Творчі номери, які підготували студенти-першокурсники засвідчили, що географи є надзвичайно талановитими.

Після представлення груп першокурсники урочисто отримали залікові книжки, як ознаку того, що вони дійсно стали повноправними студентами-географами.

Яка станція метро є найглибшою в світі? Який навчальний заклад вважають найдавнішим у Східній Європі? Якому українському письменнику встановили близько 1200 пам’ятників в різних країнах? У якій області України вчені знайшли найстарішу мапу в світі? Який найбільший острів на території України? Де знаходяться Олешківські піски? На ці та багато інших питань знають відповідь студенти першого курсу географічного факультету, які 20 листопада 2018 р. взяли участь у вікторині Ms/Mr Know-all-about-Ukraine, яку організували викладачі кафедри іноземних мов природничих факультетів. Вона проводилась англійською мовою. Представники трьох команд виявилися справжніми знавцями географії, історії та культури рідного краю, а ще – підтвердили належний рівень англійської мови.Linnaeus Eco-Tech-18, одинадцята міжнародна конференція, яка успішно стартувала 19-22 листопада 2018 року в місті Кальмар, Швеція. Серед її учасників - магістри кафедри фізичної географії та геоекології географічного факультету КНУ. Загальна мета конференції - підсилення співпраці між країнами Балтійського моря та Світу, сприяння міжнародному екологічному співробітництву, розвиток наукових досліджень і освітніх проектів в галузі інженерної екології та природоохоронних дисциплін.

Одним із очікуваних результатів EcoTech-18 є участь в роботі конференції студентів-магістрів та докторантів проекту LASUWAMA -«Підсилення мережі університетів Балтійського регіону для забезпечення сталості ландшафтів та поводження з відходами».  Цей проект спрямований на зміцнення взаємодії Європейських університетів в питаннях відновлення антропогенно-змінених територій та трансферу технологій щодо поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ). Головна ідея проекту - досягнення Цілей Сталого Розвитку ООН до 2030 року. Географічний факультет бере активну участь у наукових дослідженнях проекту в контексті чотирьох-вимірної холістичної моделі сталого розвитку. Саме цей проект забезпечив успішний старт досліджень наших магістрів у міжнародну наукову спільноту. 

Робоча Програма конференції включає чотири презентації наших студентів та їх керівників. Доповідь доцента В. Михайленка, озвучена на пленарному засіданні, висвітлила мету і завдання майбутньої Карпатської школи-2019 як інструменту досягнення Цілей Сталого Рзвитку-2030 у гірських регіонах країн Східної Європи.

Магістри та випускники кафедри виступили із своїми  доповідями, підготовленими за матеріалами кафедральних кваліфікаційних робіт. Пані Таїсія Коваленко презентувала дослідження з оцінки впливу на довкілля небезпечних сполук, утворених внаслідок пожежі на Львівському полігоні твердих побутових відходів (ТПВ). Сергій Назаренко, магістр другого року навчання, дебютував з дослідженням дистанційного виявлення та відновлення земель, пошкоджених нелегальним видобутком бурштину в Західному Поліссі. Студентка другого року магістратури Анастасія Шолохова, разом із колегою Оксаною Цібарною з Естонського університету наук про життя, продемонстрували  результати будівництва експериментального майданчика для дослідження деградації метану в процесі експлуатації полігону ТПВ. Ця тема  заслуговує особливої уваги, оскільки вона пов’язана з процесом адаптації до кліматичних змін і враховується щорічними звітами країн щодо емісії парникових газів. Всі доповідачі отримали сертифікати про визнання їхніх досліджень від імені Ліннеаського університету, Швеція.

Вітаємо наших магістрів з успішною участю в конференції EcoTech-18, Швеція, і сподіваємось на плідну співпраці з колегами зі Швеції, Литви, Естонії, Латвії, Грузії та Вірменії.

Сергій Назаренко, Анастасія Шолохова і Таїсія Коваленко - учасники
міжнародної конференції LinnaeusEcoTech -18, м. Кальмар, Швеція

Проект LASUWAMA веде Ліннейський університет, який отримав фінансову підтримку Шведського Інституту. Керівник проекту – професор Вільям Гогланд.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 12 жовтня 2018 року №447-к «Про нагородження педагогічних та науково-педагогічних працівників» за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність нагороджено наступних співробітників факультету:

 1. Нагрудним знаком «Василь Сухомлинський»

Затулу Василя Івановича – доцента кафедри метеорології та кліматології. 

 1. Подякою Міністерства освіти і науки України:

Паська Володимира Феодосійовича – заступника декана географічного факультету з навчальної роботи;

Уліганця Сергія Івановича – доцента кафедри географії України;

Брайчевського Юліана Сергійовича - доцента кафедри країнознавства та туризму;

Гребеня Василя Васильовича – професора кафедри гідрології та гідроекології;

Ковтонюк Ольгу Володимирівну - доцента кафедри землезнавства та геоморфології;

Підкову Оксану Миколаївну - доцента кафедри землезнавства та геоморфології;

Погорільчук Наталію Михайлівну - доцента кафедри землезнавства та геоморфології.

Щиро вітаю співробітників із високими нагородами, бажаю подальших творчих успіхів та всіх благ.

Декан

15 листопада 2018 року на географічному факультеті відбулася XIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Молоді науковці – географічній науці». Тематика доповідей торкалася багатьох актуальних питань в царині природничої та соціально-економічної географії, геоекології та раціонального природокористування, геоморфології та геології, різноманітних аспектів туристської діяльності, шкільної географічної освіти тощо. У конференції взяли участь 45 учасників з різних областей України. Серед доповідачів були студенти та аспіранти з Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Одеського державного екологічного університету, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Львівського національного університету імені Івана Франка, а також учні  МАН України секції «Географія та ландшафтознавство».