«ГЕОГРАФІЯ В КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА:
85 РОКІВ ‑ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
(GTSNU)
30-31 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ
    30-31 березня 2018 року на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи», присвячена 85 річчю створення географічного факультету Шевченкового університету.
     У роботі конференції взяли участь понад 90 представників провідних географічних осередків України, а також Італії, Нідерландів та Великої Британії, зокрема Інституту географії НАН України, Одеського національного університету імені І.І.Мечнікова, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Львівського національного університету імені Івана Франка, Тернопільського національного педагогічного університету імені  Володимира Гнатюка, Ужгородського національного університету, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, Херсонського державного університету, Закарпатського угорського інституту ім.Ференца Ракоці ІІ, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Університету Мачерата (Італія), Утрехтського університету (Нідерланди), Ольстерського університету (Велика Британія), Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України.
      З вітальним словом до учасників конференції виступили проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віктор Семенович Мартинюк, декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент Українського географічного товариства Олійник Ярослав Богданович.
       Відбулися пленарне та секційні засідання, що торкалися різноманітних аспектів географічної освіти і науки в Україні, сучасного їх стану та напрямів трансформації. Що охоплювали такі тематики:природничо-географічні дослідження, суспільно-географічні дослідження, туризмознавство та політико-географічні дослідження, гідрологічні та метеорологічні дослідження, картографічні дослідження та географічна освіта, географія у вимірі міжнародного проекту GRAGE.
      В рамках конференції проведеноурочистезасідання з нагоди 85-річчя географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якому взяли участь ректор Шевченкового університету Губерський Леонід Васильович, голова Голосіївської районної державної адміністрації Бондар Наталія Володимирівна, академік-секретар відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, голова департаменту Міністерства освіти з вітальними словами від Міністра освіти Лілії Гриневич, керівник департаменту Міністерства екології та природних ресурсів з вітальним словом від Міністра Степана Семирака, директор інституту географії НАН України академіка НАН України Руденко Леонід Григорович,директор інституту економіки природокористування академіка НААН України Хвесик Михайло Артемович, директор українського науково-дослідного метеорологічного інституту Осадчий Володимири Іванович  директор національної геофізичної обсерваторії Косовець Олександр Олександрович.
Після заслуховування та обговорення доповідей та з урахуванням висловлених пропозицій учасники конференції ухвалили:
  1. Відзначити, що географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка є флагманом географічної науки та освіти, який за багатьма напрямами визначає сучасні тренди розвитку науки і освіти в Україні.
  2. Активізувати роботу спрямовану на збереження цілісної системи освітніх програм з географії у вищих навчальних закладах України.
  3. Звернутися від імені географічної спільноти України до Міжнародного Географічного Союзу, Міжнародної картографічної асоціації, регіональних та національних географічних товариств, асоціацій, союзів, незважаючи на звернення Українського Географічного Товариства, Резолюції №68/262 від 27.03.2014, №71/205 від 19.12.2016 та №72/190 від 19.12.2016 Генеральної Асамблеї ООН щодо безумовної підтримки територіальної цілісності України та визнання Автономної Республіки Крим і міста Севастополь як невід’ємної частини України, останнім часом почастішали випадки відображення Автономної Республіки Крим як частини Російської Федерації або спірної території, а також невірного написання назви цього регіону України як «Республіка Крим». Тому географічна спільнота України наголошує на недопустимості будь-якого іншого відображення на навчальних, довідкових картах чи у мас-медіа тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, ніж як частини території України і просить Міжнародний Географічний Союз, Міжнародну картографічну асоціацію, регіональні та національні географічні товариства, асоціації, союзи максимально поширити цю інформацію і сприяти у запобіганні проявам порушення норм міжнародного права щодо відображення території України на картах.
  4. Враховуючи позитивний досвід мобільності та співпраці географів КНУ у міжнародних проектах, зокрема GRAGE:
а) Розвивати науково-практичну співпрацю, адаптацію та трансфер європейського дослідницького досвіду задля актуалізації географічного знання в суспільстві та вирішенні важливих питань суспільного розвитку;
б) забезпечувати використання потенціалу географічної науки та освіти у обґрунтуванні напрямів інтеграції України до європейського  простору, зокрема в контексті зеленої урбанізації, з урахуванням потреб різних сегментів населення, осіб похилого віку тощо.
в) сприяти інтегруванню у навчальний процес результатів концептуалізації та прикладних досліджень в рамках міжнародних проектів, зокрема GRAGE з використанням дистанційних форм, залучення експертів, інтерактивного обміну досвідом.
  1. Активізувати роботу з підвищення статусу географічних професій, працевлаштування випускників природничих освітніх програм за фахом.Започаткувати проведення тематичних семінарів з уніфікації географічної термінології .
  2. Активізувати співпрацю вчених географів з органами державної та регіональної влади щодо забезпечення реалізації реформи адміністративно-територіального устрою України та створення спроможних об’єднаних територіальних громад. Звернутися до органів державної та регіональної влади з проханням ширше залучати географів до виконання робіт в частині адміністративно-територіальної реформи оцінки впливу на довкілля.
     Учасники конференції висловили щиру подяку за допомогу в проведенні конференції Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіку НАН України Губерському Леоніду Васильовичу, декану географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка президенту Українського географічного товариства, академіку НАПН України Олійнику Ярославу Богдановичу.