В рамках виконання заходів за міжнародною програмою співпраці та партнерства в освітній сфері «ЕРАЗМУС+» dr. inz. Jan Rogowski, adiunkt, Lodz University of Technology (Ян Роговські, доцент Інституту інформатики Технічного університету міста Лодзь (Польща)), 20 вересня 2018 року провів заняття зі студентами третього курсу освітніх програм «Картографія» та «Землеустрій та кадастр» за темою «Проектування і імплементація географічних інформаційних систем» в межах навчальної дисципліни «Прикладні геоінформаційні системи (ГІС в кадастрових системах)».