На кафедрі економічної та соціальної географії в рамках програми академічної мобільності Erasmus+  перебував доктор Ференц Дюріш з кафедри регіональних досліджень Університету Етвеша Лоранда (Будапешт, Угорщина). Він прочитав лекції на тему "The Chinese "economic miracle": Reasons and limits from an economic geography perspective" («Китайське “економічне диво”: причини і обмеження з точки зору економічної географії») та "Has the global crisis redrawn the economic geography map of the globe?" («Чи змінила глобальна криза економіко-географічну карту планети?»).  Доктор Ференц Дюріш зустрівся із студентами 1 курсу, що навчаються за освітньою програмою «Економічна географія», з якими обговорив сучасні погляди на предмет економічної географії. Також відбулась зустріч із студентами, що навчаються за освітньою програмою «Урбаністика та міське планування», щодо сучасних урбаністичних досліджень.

Доктор Ференц Дюріш мав зустріч із деканом географічного факультету Ярославом Олійником, заступником декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків Сергієм Запотоцьким та завідувачем кафедри Костянтином Мезенцевим щодо перспектив подальшого співробітництва наших університетів та кафедр. Нині студент 2 року магістратури Олександр Скляров в рамках програми академічної мобільності Erasmus+ навчається в Будапештському Університеті Етвеша Лоранда.