На кафедрі країнознавства та туризму географічного факультету вийшла друком нова туризмознавча праця: навчальний посібник «Країни-лідери туризму». Посібник містить розгорнуту та впорядковану туристсько-країнознавчу характеристику провідних країн на міжнародному туристичному ринку: Франції, США, Іспанії, Китаю, Німеччини, Великої Британії, Туреччини, Мексики, Малайзії, Австралії. Розглянуто умови (політичні, соціально-економічні, екологічні) і ресурси розвитку туризму та актуальний стан туристичного ринку цих країн, які протягом ХХІ ст. є лідерами туризму в світі.