29 березня 2019 р. студенти географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка взяли участь  у форумі «Трансфер європейської політики, стратегій та  бізнес практики» (модератор д.е.н., проф. Шульгіна Л.М.), який проходив в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». Після закінчення форуму студенти відвідали екскурсію «Архітектурно-історичні, наукові, біосоціальні рекреаційно-туристські ресурси провідних освітніх центрів Європи: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». Студенти 1 курсу географічного факультету під час проведення форуму

                 Виступ проф. Шульгіної Л.М. на форумі


Проф. Бейдик О.О. на засіданні під час проведення форуму Студенти 1 курсу географічного факультету та проф. Бейдик О.О.
біля головного корпусу НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»
під час проведення екскурсії