Шановні колеги!
 
Міжнародна Карпатська школа оголошує набір на Зимову сесію за темою: «Освіта для сталого розвитку – ефективне співробітництво на місцевому рівні»
 
Тематичні напрями:
Ø  Адаптація до кліматичних змін;
Ø  Стале управління природними ресурсами;
Ø  Впровадження оцінки впливу на довкілля;
Ø  Роль університетів у впровадженні сучасних технологій;
Ø  Стратегія поводження з побутовими відходами;
Ø  Освітні, культурні та естетичні аспекти сталого розвитку.
 
До зустрічі в Карпатах!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear colleagues!
 
The Carpathian School is announcing the recruitment for its tradition Winter session: Education for Sustainable Development - effective local cooperation
 
Area of Studies:
Ø  Adaptation to climate change;
Ø  Sustainable management of natural resources;
Ø  Feasibility of environmental impact assessment;
Ø  The role of universities in the implementation of modern technologies;
Ø  Strategy for household waste management;
Ø Sustainable development: educational, cultural and aesthetic features.
 
 
Looking froward to see you in Carpathian mountains!