На базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся Перший Всеукраїнський з’їзд вчителів географії. Його організувало Українське географічне товариство за підтримки Міністерства освіти і науки України та Асоціації вчителів географії України. Майже 300 делегатів представляли: методисти обласних закладів післядипломної педагогічної освіти;  науковці ЗВО у галузі географії;  вчителі географії сільських та міських закладів загальної середньої  освіти;  представники обласних органів управління освітою.

З’їзд відкрив Президент Українського географічного товариства академік НАНП України Ярослав Олійник. Він визначив мету і завдання з’їзду. В роботі з’їзду взяв участь і виступив  Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка академік НАН України Леонід Губерський, який вказав на важливість такого зібрання для подальшого розвитку шкільної географічної освіти і зростання її ролі в новій українській школі. З вітаннями до учасників з’їзду звернулися: головний спеціаліст МОН України Роман Гладковський, директор Інституту географії НАН України професор Євгенія Маруняк. 

На з’їзді обговорені проблеми шкільної географічної освіти і розроблені пропозиції щодо подальшого її розвитку з врахуванням тенденцій сучасних  викликів та змін суспільного розвитку.