Вийшла з друку монографія з дослідження природних водних джерел за редакцією професора кафедри гідрології та гідроекології Хільчевського Валентина Кириловича,  присвячена 40-річчю Карпатського національного природного парку (1980-2020 рр.). Це перше подібне дослідження в Україні.

Кравчинський Р.Л., Хільчевський В.К., Корчемлюк М.В., Стефурак О.М. Моніторинг природних водних джерел Карпатського національного природного парку  / за ред. В.К. Хільчевського. – Івано-Франківськ: Фоліант. – 2019. – 124 с.

У монографії викладено результати моніторингових досліджень природних водних джерел на території Карпатського національного природного парку за період 2011-2019 рр.  (польові обстеження, дослідження гідрологічного режиму, хімічного складу води, рослинного світу джереловищ).

«Річки, що витікають із Землі», говорили древні про водні джерела, які привертають увагу упродовж тисячоліть. Роль і місце природних водних джерел у житті людини визначається низкою природних чинників. Але й саме водне джерело може бути чинником: забезпечення питних і господарсько-побутових потреб; туристично-рекреаційної діяльності; бальнеологічних потреб. Водне джерело може бути індикатором: прояву гідрогеологічних та гідрологічних умов; геолого-тектонічних порушень; екологічних та кліматичних змін.

Зрештою, сьогодні водне джерело це - об’єкт охорони. У деяких європейських країнах (Бельгії, Франції, Австрії, Німеччині) поблизу природних водних джерел навіть створюють окремі природоохоронні зони. Добре прагнуть налагодити цю справу і в Карпатському національному природному парку, розташованому в південно-західній частині Івано-Франківської області на території Яремчанської міської ради та Верховинського району. Книга буде цікавою для географів, екологів, фахівців природоохоронного спрямування.

Авторський колектив монографії:

Р.Л. Кравчинський – канд. геогр. наук, пров. наук. співробітник Карпатського НПП (випускник кафедри гідрології та гідроекології 2006 р.);
В.К. Хільчевський – доктор геогр. наук, проф., засл. діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, професор кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
М.В. Корчемлюк – кандидат технічних наук, завідувач лабораторії Карпатського НПП;
О.М. Стефурак – технік-лаборант І категорії Карпатського НПП (випускниця кафедри гідрології та гідроекології 2008 р.).