“Актуальність ґрунтознавчої освіти в реаліях сьогодення: погляд зі сторони”

 11 грудня 2020 р. відбувся круглий стіл на тему “Актуальність ґрунтознавчої освіти в реаліях сьогодення: погляд зі сторони”, організований кафедрою землезнавства та геоморфології географічного факультету з нагоди відзначення Всесвітнього дня ґрунту (5 грудня) і обговорення важливості та актуальності ґрунтознавчої освіти, потребу в підготовці фахівців за освітньою програмою “Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування”.

У роботі круглого столу взяли участь викладачі і студенти кафедри землезнавства та геоморфології, які навчаються за відповідною освітньою програмою, та запрошені гості – випускники кафедри землезнавства та геоморфології: Олещенко А. В., к. геогр. н., головний науковий співробітник Центру геоінформаційних систем ДП “ДІПРОМІСТО”, Амосов М. І., в. о. керівника відділу екологізації промисловості ГО “Центр екологічних ініціатив “Екодія”, Лук’янчук К. А., асистент кафедри геодезії та картографії факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування і Криворук І. Г., інженер-землевпорядник ТОВ “Український аграрний холдинг”.

З привітальним словом до учасників круглого столу звернувся д. г. н., професор, завідувач кафедри землезнавства та геоморфології Бортник С. Ю. Випускники кафедри землезнавства та геоморфології розповіли про свій професійний шлях після закінчення навчання в університеті, поділились власним баченням місця і ролі фахівця у галузі ґрунтознавства, управління земельними ресурсами та територіального планування на ринку праці в сучасних умовах, окреслили можливості і перспективи для здобувачів освітньої програми “Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування” (бакалаврського і магістерського освітнього рівнів) як щодо проходження виробничих практик, так і можливого наступного працевлаштування в установах і організаціях, які вони представляють.

Під час круглого столу відбувалась жваве обговорення і обмін думками між усіма учасниками заходу. Студентів найбільше цікавив спектр питань від особистого професійно-виробничого шляху доповідачів, ще у недавньому минулому теж студентів кафедри, до можливостей і пропозицій їх у ролі роботодавців для теперішніх студентів. Також ними були озвучені пропозиції щодо покращення і вдосконалення освітньої програми, яку вони здобувають. У підсумку було відзначено, що фахівці у галузі ґрунтознавства, управління земельними ресурсами та територіального планування є затребуваними на ринку праці, зокрема в умовах проведення земельної реформи і децентралізації в нашій державі, а ґрунтознавство – фундаментальна наука, яка не втрачає своєї актуальності з плином часу.